BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Horak-Szyla Magdalena (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu)
Tytuł
System edukacji jako podstawa tworzenia społeczeństwa informacyjnego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 2010, s. 505-512, tab.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Społeczeństwo oparte na wiedzy, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Komunikowanie, Edukacja
Information society, Knowledge-based society, Information and Communication Technology (ICT), Communication, Education
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przyjęcie jednej z funkcjonujących definicji społeczeństwa informacyjnego, określającej je jako społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa, implikuje pewne konsekwencje, które należy rozważyć. Po pierwsze, społeczeństwo takie musi być wyposażone w narzędzia i środki do przetwarzania informacji i komunikacji. Niezbędnym warunkiem zatem jest rozwój sektora ICT, tak by zapewnić powszechny dostęp społeczeństwa do informacji, która potem może ulegać procesowi przetwarzania. Ten aspekt rozwoju społeczeństwa informacyjnego wydaje się bezdyskusyjny. Sytuacja Polski w tym zakresie odbiega jeszcze w znacznym stopniu od sytuacji krajów najwyżej rozwiniętych. Jeśli chodzi o podstawowy wskaźnik, jakim jest dostęp do Internetu, to polskie przedsiębiorstwa w 93% posiadają taki dostęp, wobec średniej unijnej 95% (Eurostat 2008), co stawia je w całkiem dobrym świetle. Jednak już w przypadku zastosowania tego samego wskaźnika do gospodarstw domowych, wynosi on 48% dla Polski wobec 62% w UE (średnio) i ponad 80% w krajach skandynawskich. Jeszcze gorzej wypada porównanie wartości innego wskaźnika, a mianowicie procentowego dostępu on-line do usług administracji publicznej. Tu średnia unijna wynosi 62% (Eurostat 2007), a dla Polski już tylko 25%. Oznacza to konieczność intensyfikacji zmian w tym zakresie. Jednak nie tylko rozwój sektora ICT jest niezbędny na drodze transformacji do społeczeństwa wiedzy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania operacyjne i systemowe 2004. Na drodze do społeczeństwa wiedzy. Red. A. Straszak, J.W. Owsiński. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2004.
  2. Minczakiewicz E.M.: Przygotowanie do zawodu nauczyciela w perspektywie wyzwań reformowanej polskiej edukacji. W: Nauczyciel epoki przemian. Red. S. Korczyński. Uniwersytet Opolski, Opole 2005.
  3. Półturzycki J.: Potrzeby edukacji jutra i jej zagrożenia. W: Edukacja jutra. Red. K. Denek, T.M. Zimny. MENOS, Częstochowa 2000.
  4. Denek K.: Cywilizacja informacyjna a edukacja i nauki o niej. W: Edukacja jutra. Red. K. Denek, T.M. Zimny. MENOS, Częstochowa 2000.
  5. Kabaj M.: Mechanizmy tworzenia i likwidacji miejsc pracy w polskiej gospodarce w latach 1990-2001 i próba prognozy na lata 2002-2010. W: Stadia i Materiały, Tom VIII. RCSS, Warszawa 2002.
  6. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Warszawa 2004.
  7. Kabaj M.: Gospodarka oparta na wiedzy - nowa ekonomia wobec wyzwań integracji i rynku pracy. W: Produktywność i wydajność w okresie transformacji gospodarki polskiej. Red. J. Jagas. Uniwersytet Opolski, Opole 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu