BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cianciara Agnieszka K. (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Tytuł
W poszukiwaniu alternatywnych modeli integracji : Europa jako klub klubów
In Search of Alternative Models of Integration : Europe as a Club of Clubs
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 4 (51), s. 165-186, bibliogr. s. 183-184
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Koncepcje integracji Europy
Economic and political integration of Europe, Concepts of European integration
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wizja "Europy jako klubu klubów" zaproponowana przez Giandomenico Majone wpisuje się w nurt dyskusji nad reformą i przyszłością Unii Europejskiej, który zakłada sprzeciw wobec dalszej centralizacji i transferu kompetencji na poziom europejski, a postuluje zróżnicowanie (uelastycznienie) procesu integracyjnego. W artykule dyskutowane są pojęcia zróżnicowanej integracji oraz dezintegracji w odniesieniu do UE i ich wzajemne związki, a także argumenty krytyczne wobec aktualnego modelu integracji europejskiej opartego na logice neofunkcjonalnej. Następnie przedstawiona została koncepcja reformy UE umożliwiająca odejście od modelu harmonizacji na rzecz modelu kooperatywnej konkurencji. W konkluzjach wskazano na słabości koncepcji "klubu klubów", ale także na jej istotny wkład w redefinicję myślenia o procesach integracyjnych w Europie. (abstrakt oryginalny)

The vision of "Europe as a club of clubs" constitutes Giandomenico Majone's input into the discussion about the reform and future of the European Union. Majone voices objections to further centralization and a transfer of competences to the European level and calls for more differentiation (flexibility) of the integration process. The article discusses notions of differentiated integration and disintegration with regard to the EU and their mutual relations as well as critical arguments against the current model of European integration based on the logic of neo-functionalism. Furthermore, the concept of change in the EU is outlined - from the model based on harmonization to the one based on cooperative competition. In conclusion, weaknesses of the "club of clubs" concept are indicated together with its positive contribution to the redefinition of thinking about integration processes in Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buchanan J.M., An Economic Theory of Clubs, "Economica" 32:1, 1965.
 2. Casella A., Free Trade and Evolving Standards, [w:] J.N. Bhagwati, R.E. Hudec (red.), Fair Trade and Harmonization, MIT Press, Cambridge 1996.
 3. Cianciara A.K., Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie: szanse i wyzwania dla systemu euroatlantyckiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012.
 4. Cianciara A.K., Zróżnicowana integracja w Unii Europejskiej i jej perspektywy w kontekście polityki rozszerzenia i sąsiedztwa, [w:] J.M. Fiszer i in., System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie. Próba prognozy, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2014.
 5. Czachór Z., The Future of the European Union. A Multi-Variant Analysis, "Yearbook of Polish European Studies", nr 16, 2013.
 6. Dahrendorf R., A third Europe?, Paper presented at the third Jean Mon-net Lecture, European University Institute, Florence, 26 November 1979, http://aei.pitt.edu/11346/.
 7. de Wilde P., No polity for old politics? A framework for analyzing the politicization of European integration, "Journal of European Integration" 33:5, 2011.
 8. Dosendrode S. (red.), Limits to Regional Integration, Ashgate, Farhnam & Burlington 2014.
 9. Jones E.L., The European miracle: environments, economies and geopolitics in the history of Europe and Asia, 3rd edition, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2003.
 10. Landes D.S., The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Others So Poor, WW Norton, New York 1999.
 11. Leruth B., Lord C., Differentiated integration in the European Union: a concept, a process, a system or a theory?, "Journal of European Public Policy", 22:6, 2015.
 12. Leuffen D., Rittberger B., Schimmelfennig F., Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union, Palgrave Macmillan, Hound-mills Basingstoke 2013.
 13. Ławniczak K., Dezintegracja, konsolidacja czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji, "Przegląd Europejski" nr 4(34), 2014.
 14. Majone G., Rethinking the Union of Europe Post-Crisis: has Integration Gone Too Far?, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
 15. Mattli W., The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 16. Mitrany D., A Working Peace System, Quadrangle Books, Chicago 1996.
 17. Offe C., Europe Entrapped, Polity Press, Cambridge 2015.
 18. Olson M., The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge 1971.
 19. Parsons C., Showing Ideas as Causes: The Origins of the European Union, "International Organization", 56:1, 2002.
 20. Polanyi M., The Logic of Liberty, Routledge and Kegan Paul, London 1951.
 21. Sandler T., Global collective action, Cambridge University Press, New York 2004.
 22. Schimmelfennig F., Leuffen D., Rittberger B., The European Union as a system of differentiated integration: interdependence, politicization and differentiation, "Journal of European Public Policy", 22:6, 2015.
 23. Schimmelfennig F., EU Enlargement and Differentiation: Discrimination Or Equal Treatment?, "Journal of European Public Policy", 21:5, 2014.
 24. Schimmelfennig F., Winzen T., Instrumental and Constitutional Differentiation in the European Union, "Journal of Common Market Studies", 52:2, 2014.
 25. Schimmelfenning F., The euro crisis and differentiated integration, [w:] O. Cramme, S. Hobolt (red.), Democratic Politics in a European Union under Stress, Oxford University Press, Oxford 2013.
 26. Stubb A., A categorization of differentiated integration, "Journal of Common Market Studies", 34:2, 1996.
 27. The full text of British Prime Minister David Cameron's January 2013 speech on his country's plan to hold a referendum on the future of its membership in the European Union, http://ec.europa.eu/debate-future-europe/ ongoing- debate/articles/20130123_en.htm
 28. Vollaard H., Explaining European Disintegration, "Journal of Common Market Studies", 2014, s. 1-18, DOI: 10.1111/jcms.12132.
 29. Warleigh- Lack A., Differentiated integration in the European Union: towards a comparative regionalism perspective, "Journal of European Public Policy", 22:6, 2015.
 30. Webber D., How likely is it that the European Union will disintegrate? A critical analysis of competing theoretical perspectives, "European Journal of International Relations" 20:2, 2014.
 31. Zielonka J., Is the EU doomed?, Polity Press, Cambridge 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu