BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzięcielewska Karolina (Akademia Obrony Narodowej)
Tytuł
Współczesne dylematy gospodarowania mieniem ruchomym zbędnym siłom zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Current Dilemmas of Moveable Assets Unneeded Anylonger to the Armed Forces of Poland
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 135-146, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka zwrotna, Mienie państwowe, Sieci logistyczne, Wojsko
Reverse logistics, State property, Logistic networks, Army
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono współczesne dylematy związane z gospodarowaniem mieniem ruchomym zbędnym Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) będące efektem przepełnienia magazynów wojskowych. W publikacji dokonano identyfikacji mienia ruchomego posiadanego przez SZ RP oraz scharakteryzowano aktualnie stosowany system gospodarowania mienia ruchomego zbędnego. Wskazano słabe punkty tego systemu oraz zaproponowano możliwe kierunki jego usprawnienia oparte m.in. na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań logistycznych. (abstrakt oryginalny)

The article concerns current dilemmas connected with administering of moveable assets, which due to overfilling of their warehouses are unneeded to the Armed Forces of Poland. The publication identifies moveable assets which belong to the Polish Army and characterizes currently applied system of administering of redundant moveable assets. It highlights shortcomings of the system and suggests possible directions of the system's development based on, among other things, the application of modern logistic solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Wytyczne w sprawie szczegółowych zasad planowania i przekazywania AMW i WAM niektórych składników mienia Skarbu Państwa., 2014. Agencja Mienia Wojskowego, Warszawa.
  2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 67, poz.679, z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.poz.21 z późn. zm.).
  4. Dziennik Urzędowy MON.(2013). Decyzja Nr 435 / MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r.
  5. Ficoń, K. 2001. Procesy logistycze w przedsiębiorstwie. Gdynia: IPC.
  6. Pfohl, H.-Ch. 2001. Systemy logistyczne. Poznań: ILiM.
  7. Nyszk, W. (red.). 2013. Współczesna logistyka - wybrane aspekty. Warszawa: AON.
  8. Szołtysek, J. 2009. Logistyka zwrotna. Reverse logistics. Poznań: ILiM.
  9. Jałowiec, T. Nyszk, W. (red.). 2012. Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi Sił Zbrojnych. Warszawa: AON.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu