BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowska Magdalena (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
W kręgu zmiennej geometrii procesów integracji europejskiej
Within the Changing Geometry of European Integration Processes
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 4 (51), s. 187-207, bibliogr. s. 204-206
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR), Współpraca międzynarodowa, Państwa członkowskie
Economic and political integration of Europe, Social market economy, International cooperation, Member states
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Koncepcje zróżnicowanej integracji były wynikiem pogłębiającej się różnorodności określanej w kategoriach poziomu rozwoju gospodarczego, dorobku kulturowego czy też narodowych preferencji w sferze politycznej i społecznej. W tworzeniu państw "twardego rdzenia" wykorzystano zasadę elastyczności, która pozwala na wprowadzenie wzmocnionej współpracy państw członkowskich UE. Uważana jest za podstawowy "instrument", który otwiera drogę do "integracji zróżnicowanej". By powstrzymać umacnianie się "twardego rdzenia" należy wzmocnić gospodarczo państwa członkowskie z tzw. drugiej prędkości integracyjnej. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być wprowadzenie twardych zasad społecznej gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)

The concepts of differentiated integration in the EU emerged as a result of increasing diversification defined in terms of an economic development level, cultural heritage and nations' political and social preferences. The principle of flexibility, which was applied to establish the countries of the 'hard core', allows the EU Member States to implement their enhanced cooperation. Therefore, the principle is considered to be the main 'instrument' for 'differentiated integration'. The idea of a 'two-speed' Europe creates another category of the EU Member States, which should be supported economically in order to prevent the 'hard core' countries from strengthening. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgess M., Federalism and European Union: the Building of Europe, 1950-2000, British Council, London-New York 2000.
 2. Dahl M., Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskim przemian systemowych po 1989 roku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa: 2015.
 3. Gazzo E., The Tindemans Report: triumph for 'moderation', "Europe" 08.01.1976, nr 1892, s. 1, www.ena.lu
 4. Jacoby W., The politics of the eurozone crisis. Two Puzzles behind the German Consensus, "German Politics and Society", Issue 111, Vol. 32, No. 2 (Summer 2014).
 5. Marc A., Les Etats generaux de La Haye, "Federation" Janvier 1948, nr 36, s. 5-6, www.ena.lu.
 6. Marszałek-Kawa J., Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003
 7. Nowicka E. (red.), Rozwój Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 8, http://archiwum-ukie.polskawue. gov.pl/HLP/files.nsf/0/D0CD1C8B0839FF93C1256E7B00480227/$file/ be23.pdf
 8. Pioneers of European Integration and Peace 1945-1963. A Brief History with Documents, Sherrill Brown Wells, Georg Washington University, New York 2007.
 9. Prusek A., Nowy model polityki ekonomiczno-społecznej jako wyzwanie dla Polski w warunkach neoliberalnego kryzysu, IX Kongres Ekonomistów Polskich, www.pte.pl/kongres/referaty/Prusek Andrzej/Prusek Andrzej -- N0WY M0DEL P0LITYKI EK0N0MICZN0 - SP0 ECZNEJ JAK0 WYZWANIE DLA P0LSKI W WARUNKACH NE0LIBERALNEG0 KRYZYSU.pdf
 10. Report on European Union, "Bulletin of the European Communities" 1976, nr Supplement 1.
 11. Ruszkowski J., Wstęp do studiów europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 12. Somma A., Private law as biopolitics: ordoliberalism, social market economy, and the public dimension of contract, "Law & Contemporary Problems", September 1, 2013.
 13. Stolarczyk M. (red.), Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 14. Urwin D.W., The Community of Europe: A History of European Integration since 1945, Longman, London-New York 1991.
 15. Wiaderny-Bidzińska K., Polityczna integracja Europy Zachodniej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Warszawa 1999.
 16. Wielecki K., Wprowadzenie do problematyki integracji europejskiej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 17. Witkowska M., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 18. Włodarczyk R.W. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Oficyna Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2010.
 19. Wojtaszczyk K.A. (red.), Modernizacja procesów integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011.
 20. Zakrzewska I., Narodziny idei integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, "Państwo i Społeczeństwo" 2003, nr 4.
 21. Zielińska-Głębocka A., Dynamika Unii Europejskiej w świetle teorii integracji, "Studia Europejskie" nr 4, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu