BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniewski Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej : w poszukiwaniu nowego modelu integracji
European Union Eastern Partnership : in Search of a New Model of Integration
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 4 (51), s. 242-256, bibliogr. s. 253-255
Słowa kluczowe
Partnerstwo Wschodnie, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Stosunki polityczne
Eastern Partnership (EaP), Economic and political integration of Europe, Political relations
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Unia Europejska staje w obliczu wyzwań płynących z sąsiedztwa zarówno południowego, jak i wschodniego. Do niedawna wydawało się, że uwaga Wspólnoty winna być skierowana przede wszystkim ku południowym sąsiadom (skutki arabskiej wiosny). Jednak wydarzenia na Ukrainie w postaci Euromajdanu, aneksji Krymu przez Rosję, wybuchu wojny hybrydowej (obecnie już regularnej wojny) między Rosją i Ukrainą spowodowały, że Unia Europejska nie może biernie przyglądać się tym wydarzeniom. Celem niniejszego artykułu jest próba pokazania znaczenia projektu Partnerstwa Wschodniego zarówno dla państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, jak też dla samej Unii Europejskiej, a także przedstawienie kilku rekomendacji w celu uskutecznienia Partnerstwa Wschodniego. (abstrakt oryginalny)

The European Union is facing challenges posed by both its southern and eastern neighbourhood. Until recently, it seemed that the Union ought to focus on the southern neighbours (the fallout of the Arab Spring). However, the events in Ukraine, especially Euromaidan, the annexation of Crimea by Russia and the outbreak of the hybrid war (a regular war at present) between Russia and Ukraine, have shown that the EU cannot disregard these events. The aim of the present paper is to indicate the significance of the Eastern Partnership both for the Eastern European states and the Southern Caucasus as well as the EU itself and offer recommendations for the Eastern Partnership. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babayan N., The return of the empire? Russia's counteraction to transatlantic democracy promotion in its near abroad, "Democratization", Vol. 22, No. 3, 2015.
 2. Dempsey J., The EU's Blindness About Eastern Europe, "Carnegie Europe: Judy Dempsey's Strategic Europe", May 28, 2015, wersja online: http:// carnegieeurope.eu/strategiceurope/? fa=60229 [dostęp: 28.05.2015].
 3. Dragneva R., Wolczuk K., Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, Stagnation or Rivalry?, "Chatham House Briefing Paper", August 2012, www.chathamhouse.org [dostęp: 28.10.2014].
 4. Forbrig J. (ed.), A Region Disunited? Central European Responses to the Russia-Ukraine Crisis, Europe Policy Paper, No. 1, February 2015, Washington, DC: The German Marshall Fund of the United States 2015, wersja online: www.gmfus.org/file/4250/download [dostęp: 30.06.2015].
 5. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit (Riga 21-22 May 2015), European Council, May 21-22, 2015, wersja online: http://www.consi lium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/05/21-22/ [dostęp: 30.06.2015].
 6. Klatt M., Stępniewski T., Normative Influence. The European Union, Eastern Europe and Russia, Lublin-Melbourne 2012.
 7. Kobzova J., Eastern Partnership after Riga: rethink, reforms, resilience, "ECFR Riga Series", s. 1, wersja online: http://www.ecfr.eu/wider/rigapapers [dostęp: 5.07.2015].
 8. Marklund C., The Return of Geopolitics in the Era of Soft Power: Rereading Rudolf Kjellen on Geopolitical Imaginary and Competitive Identity, "Geopolitics" 2015, Vol. 20, No. 2.
 9. Menon R., Rumer E., Conflict in Ukraine: The Unwinding of the Post-Cold War Order, Cambridge: MIT Press, 2015.
 10. Michta A.A., After the Summit, "The American Interest", May 25, 2015, wersja online: http://www.the-american-interest.com/2015/05/25/after-the-summit/ [dostęp: 15.06.2015].
 11. Osadczy W., Stępniewski T., Integracja europejska Ukrainy a problem "europejskości" w życiu politycznym państwa, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), 12 (2014), z. 2, Lublin 2014.
 12. Partnerstwo Wschodnie, http://oide.sejm.gov.pl
 13. Pridham G., EU/Ukraine Relations and the Crisis with Russia, 2013-2014: A Turning Point, "The International Spectator: Italian Journal of International Affairs", Vol. 49, No. 4, 2014.
 14. Radzik R., Białorusini: między narodową odrębnością a ruską wspólnotowością, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", T. Stępniewski (red.),
 15. 11 (2013), z. 2: Słowiański trójkąt: Rosja, Ukraina, Białoruś.
 16. "Rocznik Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej", 10 (2012), A. Gil (red.), z. 1: Co po ULB? Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach.
 17. Smith N.R., The EU and Russia's conflicting regime preferences in Ukraine: assessing regime promotion strategies in the scope of the Ukraine crisis, "European Security", 2015, http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2015.1027768.
 18. Stępniewski T., Cele rosyjskiej inwazji i okupacji na Ukrainie oraz reakcja Zachodu i Europy Środkowej, "Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", T. Stępniewski, A. Gil, A. Szabaciuk, A. Visvizi (red.), 12 (2014), z. 5: Rosja Putina - Ukraina - Europa: geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka, Lublin 2014.
 19. Stępniewski T., Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.
 20. Tsygankov A., Vladimir Putin's last stand: the sources of Russia's Ukraine policy, "Post-Soviet Affairs", Vol. 31, No. 4, 2015.
 21. Umland A., Why Russia-led post-Soviet integration has little prospects, "Aca- demia.edu", 2011, wersja online: http://www.academia.edu/1157293/ Why_Russia-led_Post- Soviet_Integration_Has_Little_Prospects [dostęp: 01.10.2014].
 22. Waal T. de, Youngs R., Reform as Resilience: An Agenda for the Eastern Partnership, "Carnegie Endowment for International Peace", May 14, 2015, wersja online: http://carnegieendowment.org [dostęp: 17.06.2015].
 23. Wiśniewska I., Unia Eurazjatycka. Rosyjska próba scalenia obszaru poradziec-kiego, "Prace OSW", nr 44, Warszawa lipiec 2013.
 24. Гиль A., Cтeмпнeвcки T. (peд.), Пepeд выбopoм. Будущee Укpаины в уcлoвиях cиcтeмнoй дecтабилизации, Люблин-Львoв-Kиeв 2013.
 25. Cтанкeвич З., Cтeмпнeвcки T., Шабацюк A. (peд.), Бeзoпаcнocть пocтcoвeтcкoгo пpocтpанcтва: нoвыe вызoвы и угpoзы, Lublin-Moskwa: Издатeльcтвo Люблинcкoгo Kатoличecкoгo Унивepcитeта Иoанна Павла II, Инcтитут Цeнтpальнo-Bocтoчнoй Eвpoпы в Люблинe 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu