BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Małecka Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. Ride Sharing (wspólnych przejazdach) - wyniki badań użytkowników Blablacar
Factors Affecting Participation in "Ride Sharing" (Shared Travels) the Research of "Blablacar" Users
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.2, s. 153-164, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki. Zachowania współczesnych konsumentów
Słowa kluczowe
Konsumpcja kolaboratywna, Konsumpcja usług, Usługi transportowe, Internet
Collaborative consumption, Services consumption, Transport services, Internet
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest tzw. ride sharing jako jeden z przejawów konsumpcji kolaboratywnej (KK). W artykule zaprezentowano KK jako stosunkowo nowy obszar badań w naukach ekonomicznych. Główny wkład niniejszego artykułu polega na tym, że zaprezentowano w nim wyniki badań bezpośrednich, które wskazały na motywy współpracy między konsumentami w ramach ride sharing.(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on ride sharing as the example of collaborative consumption (CC) phenomenon. The paper presents CC as a relatively new research area in the economics. The main contribution of this paper is based on presenting research results that identify motives standing behind inclination to collaborate with other consumers in the form of ride sharing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agatz N. et al., Optimization for dynamic ride-sharing: A review, "European Journal of Operational Research" 2012, Vol. 223, No. 2.
 2. Batorski D., Zając J.M., Jak skłonić do udziału w badaniach internetowych: zwiększanie realizacji próby, "Psychologia Społeczna" 2007, nr 3-4 (5), t. 2.
 3. Belk R., You are what you can access: Sharing and collaborative consumption online, "Journal of Business Research" 2014, Vol. 67, Iss. 8, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbus res.2013.10.001.
 4. Botsman R., Rogers R., What's mine is yours: how collaborative consumption is changing the way we live, Collins, London 2011.
 5. Ferguson E., The rise and fall of the American carpool: 1970-1990, "Transportation" 1997, Vol. 24. No. 4.
 6. Ghoseiri K., Haghani A. et al., Real-time rideshare matching problem, University of Maryland 2010.
 7. Göritz A.S., Cash lotteries as incentives in online panels, "Social Science Computer Review" 2006, Vol. 24, No. 4.
 8. Hirschl B., W. Konrad et al., New concepts in product use for sustainable consumption, "Journal of Cleaner Production" 2002, Vol. 11, No. 8.
 9. Hogan J.E., Expected relationship value: a construct, a methodology for measurement, and a modeling technique, "Industrial Marketing Management" 2001, Vol. 30, No. 4.
 10. Kemp R., Parto S., Gibson R.B., Governance for sustainable development: moving from theory to practice, "International Journal of Sustainable Development" 2005, Vol. 8 (1).
 11. Koh J. et al., Sense of virtual community: A conceptual framework and empirical validation, "International Journal of Electronic Commerce" 2003, Vol. 8, No. 2.
 12. McMillan D.W., Chavis D.M., Sense of community: A definition and theory, "Journal of Community Psychology" 1986, Vol. 14, No. 1.
 13. Meyer M.D., Demand management as an element of transportation policy: using carrots and sticks to influence travel behavior, "Transportation Research Part A: Policy and Practice" 1999, Vol. 33, No. 7.
 14. Mitręga M., Czy prosumpcja w dobie kryzysu to zjawisko jednowymiarowe? Eksploracja wśród użytkowników portali społecznościowych, "Problemy Zarządzania" 2013, vol. 11, nr 1 (40), t. 1.
 15. Mitręga M., Małecka A., Konsumpcja kolaboratywna - wyzwania pomiarowe i menedżerskie w kontekście tzw. ride sharing, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 38, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 849, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 16. Nov O., Naaman M., Ye C., Analysis of participation in an online photo-sharing community: A multidimensional perspective, "Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2010, Vol. 61, No. 3.
 17. Rachocka J., Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia-nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
 18. Ringle Ch.M., Wende S., Will A., SmartPLS 2.0.M3, SmartPLS, Hamburg 2005, www.smartpls.com.
 19. Rachocka J., Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia-nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
 20. Ringle Ch.M., Wende S., Will A., SmartPLS 2.0.M3, SmartPLS, Hamburg 2005, www.smartpls.com.
 21. Roberts J.A. et al., Understanding the motivations, participation, and performance of open source software developers: A longitudinal study of the Apache projects, "Management Science" 2006, Vol. 52, No. 7.
 22. Watt J., Using the internet for quantitative survey research, "Quirk's Marketing Research Review" 1997, Vol. 11.
 23. Zabkar V., Hosta M., Willingness to act and environmentally conscious consumer behaviour: can prosocial status perceptions help overcome the gap?, "International Journal of Consumer Studies" 2013, Vol. 37, No. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu