BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ficoń Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej)
Tytuł
System zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej, część 1 - model identyfikacyjny
Logistics Support System of Crisis Situations, Part 1 - Identification Model
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 147-158, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Logistyka, Zarządzanie, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa
Crisis situations, Logistics, Management, Safety risk identification
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W pracy przedstawiono model logiczno-matematyczny systemu zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowych, będący kluczowym systemem w procesie zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji publicznej. Badany system został zdekomponowany na dwa chronologicznie budowane modele: identyfikacyjny i decyzyjny. Dla potrzeb badawczych w strukturze modelu identyfikacyjnego wyodrębniono 5 systemów organizacyjno-funkcjonalnych, które zostały opisane w jednolitej konwencji matematycznej. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a mathematical model of logical security emergency logistics , which is crucial in the process of system -level crisis management public administration. The test system is decomposed into two chronological built models: identification and decision-making . For the purposes of the research in the structure of the model identification isolated 5 functional organizational systems , which are described in a common mathematical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S. (2001), Logistyka w teorii i praktyce. Wyd. AE Poznań.
 2. Blaik P. (1996), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE Warszawa.
 3. Encyklopedia organizacji i zarządzania. (1981), PWE Warszawa.
 4. Ficoń K. (2004), Logistyka operacyjna. Na przykładzie resortu obrony narodowej. BEL Studio Warszawa.
 5. Ficoń K. (2006), Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje. BEL Studio Warszawa.
 6. Ficoń K. (2007), Jakościowy model identyfikacyjny systemu reagowania kryzysowego, "Zeszyty Naukowe AMW" nr 4.
 7. Ficoń K. (2008), Ilościowy model optymalizacyjny systemu reagowania kryzysowego, "Zeszyty Naukowe AMW" Nr 1 (172).
 8. Ficoń K. (2010), Analiza identyfikacyjna logistycznych makrosystemów transportowych, "Zeszyty Naukowe AMW", Nr 2 (181).
 9. Ficoń K. (2011), Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał. BEL Studio Warszawa.
 10. Gołembska E. (1999), Kompendium wiedzy o logistyce. WN PWN S.A. Warszawa-Poznań.
 11. Konieczny J. (1984), Inżynieria systemów działania. WNT Warszawa.
 12. Krasnodębski G. (2013), Modelowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa. "Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego", AMW Gdynia.
 13. Nowak E. (2008), Logistyka w sytuacjach kryzysowych. AON Warszawa.
 14. Rasiowa H. (2004), Wstęp do matematyki współczesnej. PWN Warszawa.
 15. Sienkiewicz P. (1994), Analiza systemowa, Podstawy i zastosowania. Wyd. Bellona, Warszawa.
 16. Sienkiewicz-Małyjurek K., Krynojewski F.R. (2010), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Difin Warszawa.
 17. Słownik Języka Polskiego (2011), WN PWN, Warszawa.
 18. Sołkiewicz H. (red.) (2012), Operacyjno-taktyczny leksykon morski, AMW, Gdynia.
 19. Ustawa z dnia 26 kwiecień 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) z późn. zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu