BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelichowski Ryszard (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Tytuł
Flandria w XXI wieku. Region państwa federalnego, czy państwo konfederacji?
Flanders in the 21st Century : a Region in a Federal State or a Confederation State?
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2015, nr 4 (51), s. 294-322, tab., bibliogr. s. 319-320
Słowa kluczowe
Ustrój państwa, Sytuacja polityczna
Political system of the state, Political situation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Belgia, Flandria
Belgium
Abstrakt
Od 1970 roku do 2014 roku Królestwo Belgii przeprowadziło sześć reform ustrojowych, w wyniku których państwo to z unitarnego przekształciło się w federalne, i ulega dalszej ewolucji. Podział kraju wyznaczyły różnice językowe i kulturowe. Królestwo Belgii jest nadal monarchią parlamentarną, ale składa się z trzech regionów, trzech wspólnot oraz czterech regionów językowych. Każdy region i wspólnota wybiera swój lokalny parlament, a na poziomie federalnym Parlament Federalny, który składa się z Izby Reprezentantów i Senatu. Ostatnia reforma ustrojowa zmieniała zasady funkcjonowania Senatu, którego skład podwyższono do 60 senatorów pochodzących już z mianowania (nominacji i kooptacji). Scena polityczna Belgii odzwierciedla uwarunkowaną historycznie sprzeczność interesów pomiędzy niderlandzkojęzyczną Flandrią i francuskojęzyczną Walonią. Od 2004 roku rośnie na znaczeniu partia Nowy Sojusz Flamandzki, kierowana przez charyzmatycznego polityka i republikanina Barta De Wevera. Głoszone przez partię hasła zmierzają do maksymalnej autonomii Flandrii, a docelowo do stworzenia konfederacji, w której znalazłyby się Flandria i Walonia, jeśliby ta ostatnia wyraziła na to zgodę. Partia N-VA odnosi spektakularne zwycięstwa w wyborach lokalnych i federalnych. Celem artykułu jest analiza przyczyn obecnego rozwoju sytuacji w Królestwie Belgii i zarysowanie drogi, jaką państwu temu wyznacza dynamicznie rozwijająca się Flandria. (abstrakt oryginalny)

From 1970 to 2014, the Kingdom of Belgium introduced six reforms of the political system, which resulted in its change from a unitary state into a federal one and is undergoing evolution. The country divisions are based on linguistic and cultural differences. The Kingdom of Belgium is still a constitutional monarchy but it consists of three regions, three communities and four language regions. Each region and community elects its local parliament and the Federal Parliament at the federal level, which is composed of the House of Representatives and the Senate. The latest reform changed the principles of the functioning of the Senate: the number of senators was raised to 60 and they are appointed (nominated and co-opted). Belgium's political scene reflects the historical conflict of interest between Dutch-speaking Flanders and French-speaking Wallonia. The New Flemish Alliance led by a charismatic politician and a republican Bert de Wever has been gaining importance since 2004. The party slogans call for maximum autonomy for Flanders and finally the creation of a confederation of Flanders and Wallonia, if the latter agreed. The N-VA reports spectacular successes in local and federal elections. The article aims to analyse the reasons of the present development of the situation in the Kingdom of Belgium and to outline the direction that dynamically developing Flanders determines for the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki J., Bogucka M., Historia Holandii, Ossolineum, Wrocław 1989.
 2. Deschouwer K., De Belgische Federatie, [w:] E. Witte, A. Meynen (red.), De geschiedenis van Belgie na 1945, Standard Uitgeverij, Antwerpen 2006.
 3. De Wever B., Het kostbare weefsel. Vijf jaar maatschappijkritiek, Uitgeverij Pelckmans NV, Smit, Antwerpen 2008.
 4. Falter R., Belgie. Een geschiedenis zonder land, De Bezige Bij, Antwerpen 2013.
 5. Głowacki A., Belgia (odpaństwa unitarnego do federacji), Wydawnictwo Uni-wesytetu Szczecińskiego, Szczecin 1987.
 6. Głowacki A., System konstytucyjny Belgii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 7. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
 8. Konstytucja Belgii. Tekst jednolity z 14 lutego 1994 roku. Wstęp i tłumaczenie W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
 9. Łaptos J., Belgia, TRIO, Warszawa 2010.
 10. Łaptos J., Historia Belgii, Ossolineum-Bellona, Wrocław 1995.
 11. Vandeputte O., Koch J., Niderlandzki. Język dwudziestu milionów Holendrów i Flamandów, Stichting Ons Erfdeel vzw, 1995.
 12. Vries J.W. De, Willemyns R., Burger P., Verhaal van een Taal. Negen eeuwen Nederlands, Prometheus, Amsterdam 1994.
 13. Witte E., Meynen A. (red.), De geschiedenis van Belgie na 1945, Standard Uitgeverij, Antwerpen 2006.
 14. Witte E., Meynen A., Nieuwe economie en nieuwepolitiek (1999-2005), [w:] E. Witte, A. Meynen (red.), De geschiedenis van Belgie na 1945, Standard Uitgeverij, Antwerpen 2006.
 15. Żelichowski R., Crises in the Brussels-Capital-region. Will Belgium survive 2011?, [w:] Historical Regions in the Structures of European Union, "Region and Regionalism" 2011, No. 10, Vol. 2, s. 69-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu