BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie funkcji bibliotek w środowisku wiejskim w Polsce
Significance of Libraries' Functions In Rural Environment of Poland
Źródło
Studia Obszarów Wiejskich, 2015, t. 40, s. 129-139, bibliogr. 10 poz.
Rural Studies
Tytuł własny numeru
Edukacja i kapitał ludzki w rozwoju lokalnym i regionalnym
Słowa kluczowe
Biblioteki, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Libraries, Rural areas, Rural development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Biblioteki publiczne w Polsce są zróżnicowane. Część z nich to skarbnice wiedzy, nastawione głównie na gromadzenie i udostępnianie zbiorów naukowych. Ich zasoby są ogromne i stale aktualizowane. Dla przeciętnego obywatela służy duża liczebnie sieć bibliotek utrzymywanych przez samorządy lokalne. Podstawowym ich zadaniem jest dostarczanie "książek do czytania" oraz działalność edukacyjno-kulturalna. Potrzeba przebudowy i wypracowania nowego wizerunku biblioteki publicznej, rozszerzającej swoją podstawową działalność o funkcje informacyjne, kulturalne i społeczne zwłaszcza na obszarach wiejskich w Polsce jest duża. Celem badawczym było określenie znaczenia, jakie spełniają biblioteki w środowisku wiejskim w Polsce. Rozwój bibliotek wiejskich wspierają dwa komplementarne programy: Rozwoju Bibliotek i Biblioteka+. W artykule przedstawiono działalność biblioteki wiejskiej w Starym Mieście jako centrum funkcji informacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Model biblioteki wiejskiej jako centrum wszelakiej informacji, w którym można się dowiedzieć praktycznie wszystkiego, preferowany w państwach zachodnich, jest w Polsce jeszcze odległy.(abstrakt oryginalny)

Public libraries in Poland are diversified. Some are repositories of knowledge allowing for in-depth study with vast and continually updated resources. The average citizen is served by a large network of libraries supported by local governments. Their basic task is to supply 'books to read' and to conduct educational-cultural activity. The aim of this study was to determine the significance of functions that libraries perform in the rural environment of Poland. The assessment was made on the basis of an analysis of the Central Statistical Office (GUS) data and reports derived from the Libraries Development Programme. This programme has been implemented in Poland since 2009 by the Foundation for the Development of Information Society and the Polish-American Liberty Foundation, which is a partner of the Bill & Melinda Gates Foundation in a venture helping Polish public libraries with access to computers, the Internet and training courses. It was assumed that libraries serving rural population were those located in villages and towns of up to 20 thous. inhabitants. In Poland the accessibility of libraries as measured by the population number per library continues to decline, both in towns and rural areas. In 2002 this index amounted to 2,118, opposed to 2,555 in 2013. Two factors are responsible: a drop in the number of libraries and a slight increase in the population living in rural areas. There is no doubt that preserving a network of libraries in rural areas in Poland is necessary. Local governments are not generous patrons of libraries; on the contrary, they often liquidate them to reduce the costs of commune operation. Rural libraries prefer the educational function, thus replacing the school education system, but this takes place at the cost of their cultural functions. The model of the rural library as a centre of all kinds of information where one can learn practically everything - favoured in the western states - is still far from popular in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny 86, 4, s. 441-470.
  2. Borowski H., 2014, Co się zmieniło w bibliotekach?, Raport Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/Raport_GUS_2014/2014 _09_ 22_Co_ sie_zmienilo_w_bibliotekach_raport.pdf.
  3. Oldenburg R., 2000, Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the "Great Good Places" at the Heart of Our Communities, Marlowe & Company.
  4. Po co Polakom biblioteki?, 2012, Raport po trzech latach działania Programu Rozwoju Bibliotek.
  5. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; http://frsi.org.pl/po-co-polakom-biblioteki [dostęp: 8.01.2015].
  6. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r., 2013, Raport Biblioteki Narodowej, Warszawa.
  7. Trzupek M., 2010, Znaczenie bibliotek w środowisku wiejskim, Biuletyn EBiB [dokument elektroniczny] nr 4 (113); http://www.ebib.info/2010/113/a.php?trzupek [dostęp: 8.01.2015].
  8. Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 85 poz. 539 z póź. zm.
  9. Wołosz J., 2004, Problemy rozwoju bibliotek publicznych w Polsce, Bibliotekarz, 3, s. 2-7.
  10. Wolf K., 2008, Książka w społecznej przestrzeni polskiej wsi, BN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-4689
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7163/SOW.40.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu