BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruszkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw
Marketing Directions of Development of Polish Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, T.2, s. 179-190, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki.Kierunki zmian w zarządzaniu marketingowym organizacją
Słowa kluczowe
Marketing, Rozwój przedsiębiorstwa, Relacje z klientami, Rynek
Marketing, Enterprise development, Relationships with customers, Market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł stanowi omówienie wybranych wyników badania 350 polskich przedsiębiorstw. Badanie przeprowadzono wykorzystując metodę ankietową. W artykule wskazuje się na podejmowane marketingowe kierunki rozwoju w polskich przedsiębiorstwach. Zdiagnozowano następujące problemy badawcze: znaczenie kierunków rozwoju dla sukcesu przedsiębiorstwa, określenie czynników hamujących rozwój i zdolności dostosowawcze przedsiębiorstw do zmian na rynku, kierunki rozwoju produktów w polskich przedsiębiorstwach, podejmowane działania i znaczenie budowania trwałych relacji z klientami. Wyniki badania potwierdziły duże znaczenie wdrażania marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem w dostosowywaniu się do zmian rynkowych i wiodącą rolę koncepcji w rozwoju polskich firm. (abstrakt oryginalny)

The paper presents selected results of the study that has been conducted on 350 Polish companies using survey methods. It points out the marketing directions of development of Polish companies. The following research problems has been diagnosed: the importance of development directions for the success of the company, identification of the factors that impeding the development and adaptability of companies to changes on the market, product development directions in Polish companies, actions and the importance of creating long lasting relationship with customers. The research confirms the importance of the implementation of marketing management in adapting to market changes and the development of Polish companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andruszkiewicz K., Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
  2. Andruszkiewicz K., Kaczmarczyk S., Planowanie strategiczne w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici - Ekonomia, vol. XXXII, cz. 2, z. 353, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
  3. Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, ODiDK sp z o.o., Gdańsk 2005.
  4. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. Szostek D., Metodyka badania stanu i rozwoju marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, [w:] Stan rozwój marketingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Raport z badań, red. S. Kaczmarczyk, J. Petrykowska, "Handel Wewnętrzny" 2011, nr IX-X, cz. 2, t. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.18276/pzfm.2015.41/2-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu