BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głodowska Katarzyna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Bartosiewicz Sławomir (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Wpływ centrów logistycznych na rozwój gospodarczy i społeczny
Economic and Social Impact of Logistic Centers
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 207-216, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Centra logistyczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Korzyści gospodarcze
Logistic centres, Social economic development, Economic benefits
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Przestrzenne rozproszenie producentów, przedsiębiorstw dystrybucyjnych i klienta finalnego wymusiło konieczność optymalizacji przepływu dóbr, surowców, materiałów. Jednocześnie odnotowany został intensywny wzrost wymiany handlowej w produkcji, dystrybucji oraz zaopatrzeniu w ujęciu gospodarce globalnej. Wciąż poszerzająca się oferta towarów wymusiła zwiększenie ponoszonych kosztów z tytułu transportu na duże odległości na świecie. Przewiezienie towaru od producenta do konsumenta stosunkowo nie wielkiej ilości dobra przy dużej odległości stało się dużym problemem, z uwagi na wysokie koszty. Zaczęto poszukiwać takiego rozwiązania które umożliwiłoby zmniejszenie kosztów transportu towaru przy jednoczesnych zachowaniu odpowiedniego czasu dostawy. Rozwiązaniem takich problemów mogą być centra logistyczne. (abstrakt oryginalny)

With worldwide spread of producers, distribution companies and the end customers, we had to optimize the flow of goods and raw materials. In addition there was recorded rapid growth of trade in the production, distribution and supply in terms of the global economy. Constantly expanding range of goods caused increase in costs incurred with worldwide long-distance transport. High costs of transporting relatively-large amount of goods at a long distance from producer to consumer has become a major problem. People around the world began to look for a solution that would allow reduction of transport costs while maintaining an appropriate delivery time. The answer to such problems can be logistic centers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. B., Skowron - Grabowska, Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  2. L., Mindur, Centra logistyczne, w: Technologie transportowe XXI wieku, pod red. L. Mindur, ITE PIB, Warszawa-Radom 2008.
  3. A., Matlewski, A., Jezierski, Rynkowe uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w Gdańsku, w: Cele i uwarunkowania funkcjonalne współczesnych przedsiębiorstw, red. J., Dworak, T., Falencikowski, Prace Naukowe WSzB w Gdańsku, T3/2009.
  4. S., Bartosiewicz, Uwarunkowania prawne, przestrzenne, organizacyjne i technologiczne centrów logistycznych w trakcie procesu planowania, realizacji i eksploatacji, Systemy Logistyczne Wojsk nr 37/2011, Katedra Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu