BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejarz Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)
Tytuł
Pozycja i rola Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008, R. 6, s. 131-158, przypisy
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Kościół katolicki
International relations, Foreign policy, Roman Catholic Church
Kraj/Region
Watykan
Vatican
Abstrakt
Udział Stolicy Apostolskiej w życiu międzynarodowym jest obecnie nie tylko akceptowany, ale także pożądany przez pozostałych uczestników środowiska międzynarodowego. Głównym walorem jej aktywności w tej sferze jest zdolność do zajmowania neutralnego stanowiska w oparciu o nadrzędne wartości właściwe wyznaniom konfesyjnym. W literaturze przedmiotu brak jest jednakże jednoznacznego zdefiniowania "polityki" prowadzonej przez Stolicę Apostolską. Dlatego też jej obecność w strukturze wspólnoty międzynarodowej opisywana jest przez następujące kwantyfikatory: neutralności, niezaangażowania lub ponadustrojowości. Specjalnego wyjaśnienia wymagają dwa pojęcia: neutralności oraz ponadustrojowości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bankowicz, Słownik polityki, Warszawa 1996, s. 166.
 2. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1994, s. 421-422.
 3. I. R. Buchała, Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych, "Chrześcijanin w świecie", 1980, nr 11, s. 95.
 4. R. Rajecki, Stolica Apostolska wobec rozbrojenia, Warszawa 1989, s. 115.
 5. J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983, s. 220.
 6. A. Casaroli, Stolica Apostolska i Wspólnota międzynarodowa, "Chrześcijanin w świecie", 1975, nr 4, s. 30-35.
 7. E. O. Hanson, The Catholic Church in World Politics, Princeton 1987, s. 237.
 8. M. Oliveri, Natura e funzioni dei legati pontifi ci nella storia e nel contesto ecclesiologico del Vaticano II, Forino 1979.
 9. J. Bolonek, Konstytucja Gaudium et spes - 30 lat dialogu ze światem, "Łódzkie Studia Teologiczne", 1996, nr 5.
 10. G. Weigel, Papacy and Power, http://www.fi rstthings.com/ft issues/ ft 0102/articles/weigel.html; M. Oliveri, Natura, http://www.un.org/Overview/missions.htm; Address by Archbishop Giovanni Lajolo Secretary for Th e Holy See's Relations with States at the General Debate of the 59th Session of the UN General Assembly, tp://www.un.org/webcast/ga/59/statements/holeng040929.pdf
 11. J. Czaja, Stolica Apostolska wobec integracji europejskiej, Warszawa 2000, s. 133.
 12. E. Pałyga, Podmioty polityki zagranicznej i międzynarodowej: teoria polityczna, typologia i jej walory objaśniające, Warszawa 1982, s. 80-84.
 13. S. Lament, Church and State: Uneasy Alliances, London 1989.
 14. A. Manhattan, Th e Vatican In World Politics, New York 1949.
 15. F. X. Murphy, Vatican Politics: Structure and Function, "World Politics", 1974, s. 542-549.
 16. C. Pichon, The Vatican and its Role in World Aff airs, New York 1950.
 17. I. Vallier, The Roman Catholic Church: A Transnational Actor, w: R. Keohane, I. S. Rye, Transnational Relations and World Politics, Cambridge 1972.
 18. R. Graham, Vatican Diplomacy: A Study of Church and State on the International Plane, Princeton 1959.
 19. J. Kondziela, Pokój w doktrynie Kościoła, Lublin 1992, s. 69.
 20. A. Giovannetti, L'Action du Vatican pour la Paix, Paris 1963.
 21. G. Weigel, Papacy and Power, http://www.fi rstthings.com/ft issues/ft 0102/articles/weigel.html 23 Por. I. Garzia, La Questione Romana durante la prima querra mondiale, Naples 1981.
 22. H. E. Cardinale, Th e Holy See and International Order, Toronto 1984.
 23. J.-B. d'Onorio, Le Saint-Siege dans les relations internationales, Paris 1988.
 24. A. Dupny, Le diplomatie du Saint Siege, apres de II Councile du Vatican, Paris 1980.
 25. M. Falco, Th e Legal Position of the Holy See before and aft er the Lateran Agreements, Oxford 1936.
 26. M. Łuczak, Wojna z Irakiem a nauczanie Kościoła, "Gazeta Wyborcza", 2003, nr 51, s. 25.
 27. A. Solarz, Strategia Pojednania - propozycja Stolicy Apostolskiej dla stosunków Północ-Południe w XXI wieku, "Stosunki Międzynarodowe", Warszawa 2003, nr 1-2, s. 168-169.
 28. B. J. Hehir, Papal Foreign Policy, "Foreign Policy", no. 78, Spring 1990.
 29. R. Rajecki, Stolica Apostolska i proces KBWE, "Chrześcijanin w świecie", 1985, nr 7, s. 11-12.
 30. L. Ring-Eifel, Światowa potęga Watykanu, Warszawa 2006, s. 141-144.
 31. J. L. Tauran, Stolica Apostolska i Ziemia Święta: sprawiedliwość i miłosierdzie, "L'Osservatore Romano", 2000, nr 2, s. 49-51.
 32. I. Minerbi, Th e Vatican and Israel, w: P. C. Kent, J. F. Pollard, Papal Diplomacy in the Modern Age, London 1994, s. 189-203.
 33. A. Kreutz, The Vatican and the Palestinians: A Historical Overview, w: P. C. Kent, J. F. Pollard, Papal Diplomacy in the Modern Age, London 1994, s. 167-181.
 34. G. Caprile, La Santa Sede e lo Stato d'Israele, "La Civilta Cattolica", 3376 (16 February 1991), s. 352-360.
 35. M. Mendes, Le Vatican et Israel, Paris 1990, s. 146.
 36. E. Fischer, L. Klenicki, Pope John II and Jews and Judaism 1979-1986, Washington 1987, s. 35.
 37. J. B. Hehir, Th e Catholic Church and the Middle East, Policy and Diplomacy, Syracuse 1987, s. 123.
 38. L. Rokach, Th e Catholic Church and the Question of Palestine, London 1987.
 39. L. J. Ryan, Th e Catholic Faith and the Problem of Israel and Jerusalem, London 1980.
 40. C. Ferrari, Th e Holy See and the Post-War Palestine Issue: Th e Internationalisation of Jerusalem and the Protection of the Holy Places, "International Aff aires", 60, no. 2, 1987.
 41. T. McMahon, Th e Pope and the Palestine Tragedy, Beirut 1950.
 42. W. Murphy, Th e Holy See and the Current Situation In the Middle East, Boston 1983, s. 607.
 43. G. E. Irani, Th e Papacy and the Middle East: The Role of the Holy See In the Arab-Israeli Conflict 1962-1984, Notre Dame 1986, s. 11.
 44. M. A. Boissard, Le Saint Siege et le Palestine, "Relations Internationales", no. 28, 1981.
 45. E. Fisher, The Holy See and the State of Israel, "Journal of Ecumenical Studies", 24, no. 1, 1987.
 46. A. Kreutz, The Vatican and the Palestinian Question, "Social Compass", 37, no. 2, 1990.
 47. J. Moskwa, Prorok i Polityk, Warszawa 2003, s. 347-397.
 48. B. Fastyn, Jan Paweł II wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Warszawa 2004, s. 152-153.
 49. G. Weigel, Świadek nadziei, Kraków 2000, s. 860-941.
 50. A. Sodano, Pontyfikat Jana Pawła II w służbie pokoju, "L'Osservatore Romano", 2004, nr 6, s. 38-39.
 51. W. Czapliński, Interwencja w Iraku z punktu widzenia prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo", 2004, nr 1, s. 18-34.
 52. J. Poniewierski, Papieska wizja ładu międzynarodowego, "Polska w Europie", 2004, nr 2 (46), s. 177.
 53. S. P.Colbi, Christianity in the Holy Land - Past and Present, Tel Aviv 1969, s. 127.
 54. S.P. Colbi, History of the Christians Presence in the Holy Land, Washington 1988.
 55. B. Betts, Christians In the Arab East: A Political Study, Atlanta 1978.
 56. S. Magister, The Future of Iraq's Christians Will Be Decided at the Tomb of Alì; http://213.92.16.98/ESW_articolo/0,2393,42219,00.html
 57. A. Szostkiewicz, Wojna w ojczyźnie Abrahama, "Gazeta Wyborcza", 2003, nr 57, s. 26.
 58. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2000.
 59. J. A. Coriden, Diplomatic relations between the United States and the Holy See, "Case Western Reserve Journal of International Law", 1987, 19, s. 361-362.
 60. J. L. Tauran, Th e United States and the Holy See. The Long Road, http://www.30giorni.it/us/articolo.asp?id=3544
 61. Z. J. Kijas, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Warszawa 2004, cyt. za: "Tygodnik Powszechny", http://tygodnik.onet.pl/1576,1154071,dzial.html
 62. S. Tymosz, Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym, Lublin 2005, s. 62.
 63. S. Nowosad, Ekumeniczny wymiar wiary, "Roczniki Teologiczne", 41, 1994, z. 3, s. 95.
 64. Pontifi cio Consilio perla Promozione dell'Unita dei Cristiani, w: Annuario Pontifi cio 2003, s. 1708.
 65. G. Vodopivec, Segretariato per 1'Unione dei Cristiani, "Mater Ecclesiae", 7, 1971, s. 45-51.
 66. K. Wittstadt, Die Verdienste des Paderborner Erzbischofs Lorenz Jaeger um die Errichtungdes Einheitssekretariats, w: Communio Sanctorum. Einhaeit der Christen - Einheit der Kirche. Festschrift fi ir Bischof Paul-Werner Scheele, Vurzburg 1988, s. 181-203.
 67. H. Küng, Sobór i zjednoczenie, Kraków 1964, s. 261.
 68. Relatio circa rationem qua schema elaboratum est, w: Acta Synodalia, Volumen III, pars 2, Typis Polyglottis Vaticanis, 1974 s. 338.
 69. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996.
 70. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2007, s. 415.
 71. J. Allen, Papież Benedykt XVI. Biografi a Josepha Ratzingera, Poznań 2005, s. 280.
 72. K. Rahner, The Church aft er the Council, New York 1966, s. 53-54.
 73. H. Vorgrimler, Understanding Karl Rahner, New York 1986.
 74. K. Wiśniewska, Prawdziwe jest światło, "W drodze", 2005, nr 1 (377).
 75. Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate, w: Islam w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1996), red. E. Sakowicz, Warszawa 1997, s. 21.
 76. S. Krajewski, Teszuwa, "Więź" 2 (508), luty 2001, http://www.wiez.com.pl/index.php?s=miesiecznik_ opis&id=226&t=946
 77. W. Kasper, Droga Kościoła ku jedności, "L'Osservatore Romano", 2005, nr 3 (271), s. 20.
 78. S. Nagy, Trwałe wartości Dekretu o ekumenizmie oraz ich wpływ na katolicką postawę ekumeniczną, w: Teologia w Dialogu, nr 5, Lublin 1988, s. 26-35.
 79. D. Moisi, Israel-Vatican: Le nouveau dialogue, "Studia Diplomatica", 34, no. 6, 1981.
 80. P. Rossano, Il Segretariato per i non Cristiani dagli inzi ad oggi: storia, idee e problemi, "Bulletin", 1979, 14, s. 110-129.
 81. H. Carrier, Il Pontifi cio Consilio per la Cultura, "La Civilta Cattolica", 134, 1983, I, s. 235-246.
 82. J. F. Arrighi, Dekret o ekumenizmie w myśli i działalności Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, w: Święta tajemnica jedności. Dekret o ekumenizmie po dwudziestu latach, red. W. Hryniewicz, P. Jaskóła, Lublin 1988, s. 13-24.
 83. J. Dupuis, Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso, Brescia 1997, s. 22-23.
 84. Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003.
 85. J. Hick, Problem of Religious Pluralism, London 1985.
 86. S. C. Napiórkowski, Historia ruchu ekumenicznego, Lublin 1972.
 87. S. Nagy, Kościół na drogach jedności, Wrocław 1985.
 88. K. Karski, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1986.
 89. K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i Wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994.
 90. L. Górka, S. C. Napiórkowski, Kościoły czy Kościół? Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa 1995.
 91. Ku Chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, red. W. Hryniewicz, J. S. Gajek, S. J. Koza, Lublin 1996, 1997.
 92. P. Jaskóła, Zagadnienia ekumeniczne, Opole 2001.
 93. B. L. Sherwin, H. Kasimow, Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, Kraków 2001.
 94. J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003.
 95. C. Geffré, Jedyność chrześcijaństwa a pluralizm religijny, "Znak", 1996, 8, s. 14-27.
 96. Z. Kubacki, Jedyność Jezusa Chrystusa, Warszawa 2005.
 97. P. F. Knitter, One Earth Many Religions. Multifaith Dialogue and Global Responsibility, New York 1995.
 98. P. F. Knitter, No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Towards World Religions, New York, 1985.
 99. P. F. Knitter, Intereligious Dialogue: What? Why? How?, w: Death or Dialogue? From the Age of Monologue to the Age of Dialogue, London 1990.
 100. A. Race, Christians and Religious Pluralism. Patterns in the Christian Th eology of Religions, London 1983.
 101. H. Howard, Pluralism: Challenge to World Religions, New York, 1985.
 102. A. Toynbee, Christianity among Religions of the World, New York 1957.
 103. H. A. Netland, Dissonant Voices. Religious Pluralism and the Question of Truth, Michigan 1991.
 104. J. B. Cobb, Is There Only One True Religion or Are There Many?, Dallas 1992.
 105. J. Hick, Problems of Religious Pluralism, London 1985.
 106. L. Swindler, Toward a Universal Theology of Religion, New York 1987.
 107. M. Barnes, Theology of Religions In a Post-Modern World.
 108. M. Barnes, Christian Identity and Religious Pluralism. Religions in Conversations, Nashville 1989.
 109. J. L. Fredericks, Faith among Faiths. Christian Th eology and non-Christian Religions, New York 1999.
 110. F. Whaling, Christian Th eology and World Religions. A Global Approach, London 1986.
 111. G. D'Costa, Theology of Religious Pluralism: The Challenge of Other Religions, London 1986.
 112. J. A. DiNoia, The Diversity of Religions: A Christian Perspective, Washington 1992.
 113. J. A. DiNoia, La teologia pluralista delle religioni: un mito? L'unicita Christiana riesamminata, Assimi 1994.
 114. E. Troeltsch, L'assolutezza del cristianesimo e la storia delle religioni, Napoli 1968.
 115. K. Rahner, Cristianesimo e le religioni non cristiane, w: Saggi di antropologia sopranaturale, Roma 1965.
 116. J. Hick, P. F. Knitter, L'unicita cristiana: un mito? Per una teologia pluralista delle religioni, Assimi 1994.
 117. R. Panikar, Il dialogo interreligioso, Assimi 1988.
 118. G. Thils, Religioni e cristianesimo, Assimi 1967.
 119. H. Van Straelen, L'Eglise et les religions non chretiennes au seuil du XXI siecle, Paris 1994.
 120. C. Geff re, Teologie Chretienne et dialogue interreligieux, Paris 1991.
 121. A. Gesche, Le christianisme et les autres religions, "Reveue theologique de Louvain", 19, 1988/3.
 122. J. S. O'Leary, La verite chretienne a l'age du pluralisme religieux, Paris 1994.
 123. J.. Moingt, Recontre des religions, "Etudes", 1987, 1, s. 106.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu