BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Monika (Politechnika Częstochowska), Daroń Marta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja obszarów kluczowych dla doskonalenia procesów dystrybucji
The Identification of Key Areas for the Improvement of Distribution Processes
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 231-241, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Doskonalenie organizacji, Logistyka dystrybucji
Distribution, Organisation improving, Distribution logistics
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W opracowaniu skupiono uwagę na dystrybucji fizycznej jako procesie wpływającym na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na problemy oceny efektywności procesów dystrybucji. Zaproponowano metodę analizy wewnętrznej, w której kluczowe znaczenie mają pracownicy zaangażowani bezpośrednio w procesy dystrybucyjne. Zostali oni poddani badaniu ankietowemu, w którym określali wagę danego elementu dystrybucji w kontekście potrzeby doskonalenia. Badanie przeprowadzono na przedsiębiorstwach branży spożywczej, dokonując również jej krótkiej charakterystyki. (abstrakt oryginalny)

In the paper main attention was focused on physical distribution as a process affecting the functioning of the whole enterprise. We noted problems of assessing the effectiveness of distribution processes. There is proposed a method of internal analysis, in which the crucial elements are employees directly involved in the distribution process. They were respondents in survey in which they described the weight of the distribution area in the context of the need for improvement. The study was carried out on the food industry enterprises, also making its short characteristics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudek D. (2009). Metody redukcji w analizie wskaźnikowej procesów logistycznych przedsiębiorstw usługowych. W: Kucęba R. (red.). Nazarko J. (red.). Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (s. 26-37). Częstochowa: Wyd. Politechniki Częstochowskiej.
 2. Kotler Ph. (2005) Marketing. Poznań: REBIS.
 3. Nowakowska-Grunt J. (2005) System of Information in the Wholesale Agri-Food Industry in Poland. W: L. Bohdanec (red.) ECOMA. Economy and Management of Enterprises in Transition Economies in the Global Market Environment. Part II (s. 331-334). Proceedings of the International Scientific Conference. Czech Republic.
 4. Nowakowski T. (red.). (2010) Systemy logistyczne. Część 1, Warszawa: Difin.
 5. Pomykalski A. (2005) Zarządzanie i planowanie marketingowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Popa V. (red.) Starostka-Patyk M. (red.). (2013) Supply Chain Management. Fundamental & Support Elements. Częstochowa: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 7. Rolnictwo w 2013 r. (2014). Warszawa. Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa.
 8. Rutkowski K. (red.). (2002) Logistyka dystrybucji, Warszawa: Difin.
 9. Skowronek Cz. Sarjusz-Wolski Z. (2008) Logistyka w przedsiębiorstwie, wyd. IV zmienione, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Stern L. W. El-Ansary A. I. Coughlan A. T. (2002) Kanały marketingowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Truś T. Januła E. (2011) Ekonomika logistyki, Warszawa: Difin.
 12. Wieteska G. (2011) Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B.Warszawa: Difin.
 13. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2014 (2014a). Warszawa. Główny Urząd Statystyczny. http://www.stat.gov.pl (02.03.2015).
 14. Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dn. 6 maja 2003 r., dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw(notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422), (2003/361/WE). http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pd f(2.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu