BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Dariusz, Jabłoński Paweł, Janikowski Jerzy
Tytuł
Zmiany w otoczeniu polskiej elektroenergetyki. Próba przedstawienia zagrożeń
Poland's Power Industry on the Edge. The Potential Risks
Źródło
Unia Europejska.pl, 2015, nr 4 (233), s. 7-21, wykr.
Słowa kluczowe
Elektroenergetyka, Przemysł elektroenergetyczny, Odnawialne źródła energii, Rynek energetyczny, Produkcja energii
Power, Electricity industry, Renewable energy sources, Energy market, Energy production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunki funkcjonowania elektroenergetyki będą determinowane w przyszłości przez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), zdecentralizowane struktury jej produkcji i dostaw, wysoką elastyczność elektrowni oraz magazynowanie energii elektrycznej w ilościach mających znaczenia dla rynku hurtowego. W konsekwencji nie tylko na polską elektroenergetykę, ale wręcz całą europejską energetykę, będzie wpływać ograniczanie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem. Konieczne będzie dostosowanie strategii elektroenergetyki do nowej sytuacji na rynku wytwórczym oraz wprowadzenie mechanizmów kompensujących koszty utrzymywania mocy produkcyjnych zapewniających bezpieczeństwo energetyczne państwa. Sytuacja ta sprawia, że przedsiębiorstwa elektroenergetyczne muszą optymalizować portfel inwestycyjny pod kątem rentowności wykorzystanych technologii. Postęp technologiczny także wpływa na sposób dostępu do rynku energii elektrycznej dla klientów. Nie tylko ułatwia dostęp do hurtowego i detalicznego rynku za pomocą domów maklerskich, ale także w rezultacie obniżki kosztów zastosowania technologii miniprodukcyjnych i rozwoju tzw. prosumentów, czyli klientów detalicznych (głównie gospodarstwa domowe), którzy mogą produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co będzie w przyszłości podstawą dla generowania zysków przez polską elektroenergetykę oraz jaka struktura wytwarzania pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym wypełnieniu wymogów pakietu klimatycznego oraz dostosowaniu się do zmieniającego się otoczenia. (abstrakt oryginalny)

The conditions of future power industry activity will be defined by development of renewable energy sources (RES), decentralized power production, high flexibility of power stations and power storage. It shall have a negative impact on the power production in fossil power plants in the whole Europe - especially spectacular in Poland. It creates hence the necessity to adjust the strategy of power sector to new conditions, including the support mechanism created by the EU members states, called power markets - supporting the power capacities securing the energy safety of the national power systems. Such mechanism is questioned by the European Commission arguing that energy safety can by kept by deliveries done among the member states using cross border capacities. The Polish power sector needs to find the way, how to create the value added in the dynamic changing environment and adjust to changes, which are often negative for the outlook of Polish power producers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Janikowski, Wyzwania związane z wywarzaniem energii elektrycznej wynikające z unijnej polityki wsparcia zrównoważonej energii, "Unia Europejska.pl", 2015, nr 2 (231).
  2. Koniec tradycyjnej elektroenergetyki? Jak wygrać w dobie zmian, PWC, 2015.
  3. A. Hołdys, Pełna rezerwacja, "Polska Energia", nr 12, 2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu