BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huzarski Michał (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności płaszczyzną teoretyczną i funkcjonalną dla logistyki wojskowej i logistyki cywilnej
Studies on Security and Defence as Tte Theoretical and Functional Basis for Military and Civilian Logistics
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 254-265, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Bezpieczeństwo, Obronność
Logistics, Security, Defences
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym referacie przedstawiono istotę nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, z zamiarem wykazania ich relacji z logistyką. Przedstawiono też przegląd ujęć terminologicznych, ze wskazaniem na związki i zależności między bezpieczeństwem i obronnością, z uwzględnieniem zamierzeń logistycznych. Nawiązano do postanowień Szczytu NATO w Newport (2014) i wynikających stąd zadań dla Polski, w wymiarze operacyjnym i logistycznym. Część końcowa stanowi syntetyczne ujęcie prezentowanych treści. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the essence of security and defence studies such as to outline its relations to logistics. Additionally it offers a review of terminological depictions focusing on connections and references between security and defence with regard to logistical undertakings. It refers to resolutions of NATO Newport Summit (2014) and tasks for Poland in the operational and logistical field as foreseen thereof. The last part of the paper is a synthetic presentation of the discussed topics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Szulc (red.), Nauki o obronności w systemie nauk, praca naukowo - badawcza, AON, Warszawa 2013.
  2. M. Huzarski, J. Wołejszo (red.) Leksykon obronności, Bellona, Warszawa 2014.
  3. B. Pacek, Nauki o obronności i nauki o bezpieczeństwie w badaniach techniki i technologii obronnych. [w:] VII konferencja naukowo-przemysłowa badania naukowe w obszarze techniki i technologii obronnych, WAT, Warszawa 2014.
  4. Z. Trejnis, Uzasadnienie potrzeby uruchomienia kierunku studiów "Obronność państwa" na WAT,. Warszawa 2015.
  5. R. Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, "Zeszyty Naukowe AON" nr 1(86) 2012.
  6. Strategiczne Forum Bezpieczeństwa, 7 października 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu