BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siergiejczyk Mirosław (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w chmurze obliczeniowej
The issue of Information Security in Cloud Computing
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 6, CD 1, s. 1521-1530, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo informacji, Technologie teleinformatyczne, Chmura obliczeniowa
Information security, Information and communication technologies, Cloud computing
Uwagi
streszcz. summ
Abstrakt
Potrzeba konsolidacji usług oraz automatyzacji i ich optymalizacji jest ważną transformacją w obszarze teleinformatyki. Coraz większa liczba przedsiębiorstw, w tym transportowych, poszukuje oszczędności w obszarze infrastruktury teleinformatycznej. Pojawienie się nowego sposobu świadczenia usług informatycznych Cloud Computing, zupełnie zmienia dotychczasowy model zarządzania zasobami ICT. Cloud Computing nazywany przetwarzaniem w chmurze obliczeniowej jest to model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczanych przez dostawcę. Jednym z ważniejszych zagadnień w obszarze przetwarzania w chmurze jest konieczność zapewnienia jest bezpiecznego transferu i przechowywania danych, sposobów autentykacji użytkowników oraz spełnianie przez dostawcę wymogów prawnych. W artykule przedstawiono analizę przetwarzania Cloud Computing pod względem rodzaju i modeli usługowych oraz zaproponowano metody zarządzania bezpieczeństwem informacji w chmurze obliczeniowej.(fragment tekstu)

The need to consolidate services as well as their automation and optimization is an important transformation in the field of ICT. An increasing number of companies, including forwarding companies , is looking for savings in the area of ICT infrastructure. The appearance of a new paradigm of computing services Cloud Computing, completely changes the existing model of ICT management. Cloud Computing is a computing model data based on the use of services supplied by the supplier. One of the major issues in the area of Cloud Computing is the need to ensure a safe transfer and storage of data, methods of user authentication and fulfillment of legal requirements by the supplier. The article presents an analysis of the processing of Cloud Computing in terms of type and service models and proposed methods of information security management in the cloud. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Cloud Standards Customer Council. Practical Guide to Cloud Service Level Agreements 2012
 2. Fry Ch., Nystrom M., Monitoring I bezpieczeństwo sieci, Helion, Gliwice 2010
 3. Hausman K., Cook S. L., Cloud Essentials, John Wiley, Indiana USA 2013
 4. Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Raport Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2011
 5. Marinescu D.C., CC Theory and Practice, Morgan Kafumann, Vancouver USA 2013
 6. Mateos A., Rosenberg J. Chmura obliczeniowa - rozwiązania dla biznesu, Wyd. Helion, Gliwice 2011
 7. Materiały Konferencji GigaCon. Cloud Computing, Warszawa 2011
 8. O'Hanley R., Tiller J.S., Information security management handbook. CRC Press, USA 2014
 9. Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Wyd. Helion, Gliwice 2014
 10. Praca zbiorowa. Hybrid Clouds. The Best of Both Worlds, NSK Inc. Boston 2010.
 11. Praca zbiorowa. Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing. v3.0, Cloud Security Alliance. 2011
 12. Red. Szpor G., Internet Cloud Computing. Przetwarzanie w chmurach, Wyd. C.H. Beck 2013
 13. Siergiejczyk M., Analiza możliwości wykorzystania chmur obliczeniowych w zarządzaniu zasobami IT firm transportowych, Logistyka nr 2/2014. Poznań 2014.
 14. Siergiejczyk M., Wawrzyński W., Problematyka bezpieczeństwa informacji w systemach ITS, Logistyka 4/2014. Poznań 2014
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883
 16. Whitman M., Mattord H., Principles of Information Security, Computer Science Books. Boston USA 2012
 17. https://www.bsa.org
 18. http://csrc.nist.gov/rbac/NIST-ITL-RBAC-bulletin
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu