BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaś Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), Mikos Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach regionu małopolskiego
The Protection of Intellectual Property in Enterprises of the Małopolska Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2015, t. 27, nr 2-3, s. 55-65, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo innowacyjne, Ochrona własności intelektualnej, Potencjał przedsiębiorstwa
Innovative enterprises, Intellectual property protection, Potential of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Przedsiębiorstwa, dążąc do rozwoju, muszą pracować nad własnym potencjałem innowacyjnym. W działalności innowacyjnej ten potencjał obejmuje możliwości i zdolności innowacyjne wykorzystywane w tworzeniu, wprowadzaniu oraz zarządzaniu innowacjami. Ponieważ jednym z najważniejszych czynników wpływających na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstwa jest wiedza, która odpowiednio ukierunkowana stanowi podstawę tworzenia innowacji, celem tego artykułu jest analiza i ocena stopnia wykorzystania narzędzi służących ochronie własności intelektualnej związanej z procesem kreowania i wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach regionu tarnowskiego i Małopolski. Pierwsza część artykułu obejmuje prezentację oraz podział podstawowych narzędzi stosowanych przez przedsiębiorstwa w celu ochrony wiedzy jako najważniejszego zasobu wykorzystywanego do tworzenia innowacji. W drugiej części przedstawiono wyniki badań empirycznych obejmujących prezentację stopnia zastosowania narzędzi zabezpieczania wartości z innowacji przez przedsiębiorstwa regionu Małopolski w kontekście rodzaju prowadzonej działalności. Na podstawie badań można wnioskować, że przedsiębiorstwa posiadają zdolność do wprowadzania innowacji, jednak skala działań mających na celu zatrzymywanie wartości powstałej w wyniku tworzenia innowacji kształtuje się w analizowanych przedsiębiorstwach na niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)

Firms seeking to develop must work on their own innovative potential. In innovation activities this potential includes the innovative capabilities used in the creation, implementation and management of innovation. As one of the most important factors affecting competitiveness and enterprise development is knowledge, which, adequately targeted, is the basis for the creation of innovation. The purpose of this article is to analyze and assess the level of the use of tools for the protection of intellectual property associated with the process of the creation and implementation of innovations in enterprises of Tarnów and Malopolska Region. The first part of the article covers the presentation and division of basic tools used by businesses to protect knowledge as the most important resource used to create innovation. The second part of the article shows the results of empirical studies involving the presentation of the level of the use of tools to secure the value from innovation by the firms of the Malopolska Region, in the context of the type of activity. On the basis of the research it can be concluded that businesses have the ability to innovate, but the scale of operations aimed at the retention of the value created as a result of innovation in the analyzed enterprices is at a low level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fischer, T. (2011). Managing Value Capture. Heidelberg: Gabler Verlag. ISBN 978-3-8349-3251-8.
  2. Kozioł, L., Wojtowicz, A., Karaś, A. (2014). Recognition of the determinants of innovation capacity of enterprises. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 25(2), 107-116.
  3. Motyka, S. (2012). Ochrona własności intelektualnej w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. W: R. Knosal (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 78 88). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. ISBN 978-83-930399-4-4.
  4. Najda-Janoszka, M. (2013). Zatrzymywanie wartości z innowacji w branży turystycznej. Współczesne Zarządzanie: kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu, 1, 96-105.
  5. Sieńczyło-Chlabicz, J. (red.) (2009). Prawo własności intelektualnej. Warszawa: LexisNexis. ISBN978-83-7620-254-9.
  6. Skrzypek, E. (2012). Jakościowy wymiar zarządzania wiedzą - teoria i praktyka. Zarządzanie i Finanse, 10(3), cz. 1, 516-530.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu