BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jaremen Daria E. (Wrocław University of Economics, Poland), Nawrocka Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rola klienta w systemie innowacji przedsiębiorstwa turystycznego
The client's role in the innovation system of a tourist enterprise
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 1487-1495, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Innowacje w usługach, Przemysł turystyczny
Customer behaviour, Innovations in services, Tourism industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było określenie roli klienta w systemie innowacji przedsiębiorstwa turystycznego. Realizację problemu badawczego poprzedzono skonstruowaniem modelu tego systemu i zidentyfikowaniem funkcji pełnionych przez jego uczestników, wśród których kluczową pozycję zajmuje klient, ze względu na wielość pełnionych przez niego ról.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to identify the client's role in the innovation system of a tourist enterprise. The research problem realization was preceded by constructing of this system model and identifying the functions performed by its participants, among which the key position is taken by a client regarding the multitude of roles he/she plays.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 2. Chesbrough H. W., The Era of Open Innovation. "MIT Sloan Management Review", vol. 44, no 3, 2003, pp. 35-41.
 3. den Hertog P., Knowledge-Intensive Business Services as Co-producers of Innovation, "International Journal of Innovation Management", vol. 4, no 4, 2000, pp. 491-528,.
 4. X. Decelle, A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD, Paris 2004.
 5. Domanowska I, Znaczenie innowacyjności i instrumenty wspierające innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską, (w:) Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, J. Szabłowski (red.), WSFiZ, Białystok 2006.
 6. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWN, Warszawa 1992.
 7. Freeman Ch., The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London 1982.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 1996.
 9. Grönroos Ch., Voima P., Critical Service Logic: Making Sense of Value Creation and Co-operation, "Journal of Academic Marketing Science" 2012, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11747-012-0308-3#page-1.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 11. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002.
 12. Hjalager A-M., Repairing innovation defectiveness in tourism, "Tourism Management", vol. 23, no 5, 2002, pp. 465-474.
 13. Innowacje w turystyce. Regionalna przestrzeń współpracy w makroregionie południowym Polski, M. Bednarczyk, M. Najda-Janoszka (red.), CeDeWu.pl, Warszawa 2014.
 14. Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, W. Janasz (red.), Difin, Warszawa 2011.
 15. Jones P., Managing Hospitality Innovation, "Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly", vol. 37, no. 5, 1996, pp. 85-95.
 16. Juchniewicz M., Grabowska B., Innowacyjność mikro-przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2010.
 17. Leich D.M., Gökduman S., Baaken T., Service Innovation. Project Report, University of Applied Sciences, Münster 2010, www.science-marketing.com.
 18. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1994.
 19. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 20. S. Nordin, Svennson B., Innovative Destination Governance: The Swedish Ski Resort of Åre, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation",vol. 8, no.1, 2007, pp. 53-66.
 21. Nordin S., Tourism Clastering & Innovations, European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University, Ostersund 2003.
 22. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 23. Peters M., Pikkemaat B., Innovation in Hospitality and Toursim, The Howart Press, Inc., Binghampton 2005.
 24. Prahalad C. K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 25. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 26. Rogers E.M., Diffusion of Innovation, The Free Press, New York 1983.
 27. Rothwell R., Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990's, "R and D Management", vol. 22, no 3, 1992, pp.221-239.
 28. Schmookler J., Patents, Invention and Economic Change: Data and Selected Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 1972.
 29. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 30. Siegel D., Futuryzuj swoją firmę, IFC Press, Warszawa 2001.
 31. Szymańska E., Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce, Rozprawy Naukowe nr 171, Politechnika Białostocka, Białystok 2009.
 32. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 33. Ustawa z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz. U. 2008, nr 116, poz. 730 z późn. zm.
 34. Whitfield P.R., Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu