BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konsument wobec innowacji produktowych
Consumer attitudes towards product innovations
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 953-960, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Innowacje w produkcji, Rynek dóbr konsumpcyjnych, Badania ankietowe
Consumer behaviour, Innovations in production, Consumer goods market, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł stanowi głos w dyskusji nad postawami konsumentów wobec innowacji produktowych. Analizując wyniki badań na próbie 410 konsumentów aktywnych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych stwierdzono w większości pozytywne postawy respondentów wobec tego zjawiska. Blisko 2/3 badanych przyznaje, że lubi innowacyjne produkty i kojarzy je z postępem, nowością i lepszą jakością. Mimo to, tylko 1/3 badanych zadeklarowała ich nabycie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zwolenników innowacji produktowych częściej spotkać można wśród kobiet, niż wśród mężczyzn oraz wśród osób młodych (18-24 lat) niż starszych (40 lat i więcej).(abstrakt oryginalny)

The article is a voice in discussion about consumers' attitudes towards product innovations. The analysis of research results conducted on 410 consumers says, that most of respondents have positive attitude to this phenomenon. Nearly 2/3 of respondents admit, that they like innovative products and associate them with progress, novelty and better quality. Even so, only 1/3 of respondents declare buying them in next 6 months. Followers of products innovations can be more often found among women than men and among young people (18-24 years) than older (40 years and more).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania rynku - metody, zastosowania, Red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005.
  2. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004.
  3. Gutkowska K., Kowalczuk I., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A., Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności, "Handel Wewnętrzny", nr 4/2014.
  4. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing. Podręcznik Europejski, PWE, Warszawa 2002.
  5. Kucharska B., Innowacje w handlu detalicznym w kreowaniu wartości dla klienta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.
  6. Maciejewski G., Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
  7. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD & Eurostat (wydanie trzecie), MNiSZW ,Warszawa 2008.
  8. Romanowski R., Znaczenie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) Innowacje w marketingu i handlu. Red. B. Borusiak, Zeszyty Naukowe nr 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
  9. Rudzewicz A., Strychalska-Rudzewicz A., Strategie produktów innowacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2013.
  10. Sławińska M., Innowacje w handlu detalicznym jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, (w:) Innowacje w marketingu i handlu. Red. B. Borusiak, Zeszyty Naukowe nr 184, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu