BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lesiewicz Elżbieta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach logistycznych
Diversity Management in Logistics Companies
Źródło
Logistyka, 2015, nr 4, s. 47-50, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Efektywność, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Logistyka
Diversity management, Effectiveness, Enterprise management, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Raben, Grupa PEKAES S.A., DB Schenker
, ,
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest realizowanie polityki różnorodności i zarządzania różnorodnością na przykładzie trzech firm logistycznych. Uzasadnieniem podjęcia tematu artykułu jest fakt, iż na rynku logistycznym w Polsce i Europie firmy: Raben, PEKAES SA i DB Schenker stanowią znakomity przykład dobrych praktyk w biznesie, oparty na społecznej odpowiedzialności. W artykule, wykorzystując studium przypadku, odniesiono się do doświadczeń przedsiębiorstw logistycznych, ukazując zasadność korzystania z narzędzi wdrażania polityki różnorodności i świadomego rozwijania odpowiednich polityk i programów w tym obszarze. Zarysowano także korzyści płynące ze stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu różnorodnością, co nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem prestiżu firmy, większą satysfakcją klientów, wyższą efektywnością i motywacją pracowników oraz redukcją kosztów związanych z wykwalifikowanym personelem.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is the analysis of the pursuing a policy of diversity and diversity management - using the example of Raben Group. The main motivation for taking this case is the fact that at the logistics market in Poland and Europe - the Raben, PEKAES SA, DB Schenker company is an excellent example of good business practices based on social responsibility. Basing on references made to the experiences of Raben Group, the author of this article tried to show the importance of using various tools of diversity policies in logistic business. The article also outlines the benefits of good practice in the diversity management, which result in the increase of the company's prestige, in higher customer satisfaction, higher efficiency and motivation of employees, and in reduction of costs associated with the professional staff.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allemann-Ghionda C, Räume und Stimmen der Vielfalt - gestern und heute. Über die Geschichte und die Karriere von einem modischen Konzept, in Allemann-Ghionda C., Bukow W.D., (Eds.) Orte der Diversität, Wiesbaden 2011.
 2. Andrejczuk M., Karta Różnorodności narzędziem wdrażania polityki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Jarosław S. Kardas (red.), Warszawa 2012.
 3. Durska M., Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, "Kobieta i biznes", nr 1-4/2009.
 4. EU-Diversity Charter Exchange Platform, http://eurohealth.ie/2010/08/03/eu-diversity-charter-exchange-platform/.
 5. Gryszko M., Projekt "Gender Index", w: Podręcznik trenerski: Zarządzanie firmą równych szans, Warszawa 2008
 6. Gilbert J. A.,Stead B. A., Ivancevich J.M., Diversity Management: A New Organizational Paradig, "Joural of Business Ethics", 1999, vol., 21.
 7. Grupa Raben, http://polska.raben-group.com/o-nas/grupa-raben/.
 8. Gryszko M., Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2000.
 9. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B.R., Wolska M., Firma=różnorodność, z. 2, Warszawa 2009.
 10. Lisowska E., Sznajder A., Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa 2013; Raport z II edycji Barometru Różnorodności, Warszawa 2014.
 11. Mazur B., Zarządzanie różnorodnością w warunkach europejskich, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem w warunkach europejskich, (red.), A. Arend. Lublin 2010. O projekcie, strona Karty Różnorodności, http://kartaroznorodnosci.pl/pl/karta-w-polsce/o-projekcie.html.
 12. Walczak W., Zarządzanie różnorodnością dla współczesnych organizacji, [w:] "Organizacja i Kierowanie", nr 3/2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu