BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiec Tomasz (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Płaczek Janusz (Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie)
Tytuł
Współczesne wymiary logistycznej kooperacji wojskowo-cywilnej w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Contemporary Dimensions of the Military-Civil Logistics' Cooperation in Polish Armed Forces
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 266-276, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Współpraca, Wojsko, Jednostka lokalna
Logistics, Cooperation, Army, Local unit
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich 20 lat można dostrzec, że logistyka Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) coraz mocniej i szerzej wchodzi w interakcje współpracy i zależności z potencjałem zewnętrznym na poziomie nie tylko branżowym ale narodowym, koalicyjnym i globalnym. Jest to współcześnie konieczność wynikająca m.in. z konieczności poprawy efektywności procesów logistycznych, postępu technologicznego oraz występującej konkurencji podmiotów gospodarczych. Takie procesy mają miejsce w wysokorozwiniętych państwach. Coraz częściej wykorzystują one wyspecjalizowane podmioty usługowe gospodarki cywilnej na rzecz wykonania określonej pracy dla potrzeb armii. Dokonuje się to często już nie na poziomie branży czy też gospodarki narodowej ale także kontynentu czy układu sojuszniczego. Celem artykułu jest ukazanie tej kooperacji jako prawidłowości mając na uwadze teorię i praktykę tego typu działań biorąc pod uwagę SZ RP. (abstrakt oryginalny)

Over the last 20 years, you can see that the logistics of the Polish Armed Forces (Armed Forces) harder and more broadly interacts cooperation and relations with the external potential, not only at the level of the industry but national and global coalition. It is a modern, inter alia, by the necessity the need to improve the efficiency of logistics processes, technological progress and competition occurring entities. These processes take place in highly developed countries. They are increasingly using specialized entities of civil service management to perform specific work for the military. This is often done not on the level of the industry or the national economy but also a continent or an alliance. The aim of this article is to show the correctness of cooperation with a view to the theory and practice of this type of action, taking into account the Polish Armed Forces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Czupryński K., Soroka P. (red.), Modernizacja połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych, WAT, Warszawa 2014.
 2. Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls, Gdynia 2001.
 3. Grzywna Z. (red.), Bezpieczeństwo ujęcie kompleksowe, , WSZMiJO, Katowice 2012.
 4. Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi SZ, pod red. nauk. T. Jałowca, W. Nyszka, AON, Warszawa 2012.
 5. Jałowiec T. (red.), Towaroznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy, , Difin, Warszawa 2011.
 6. Jałowiec T., Efektywność w wojskowym systemie logistycznym. Zarys problemu, BEL Studio, Warszawa 2013.
 7. Klecha R., Lis A., Restrukturyzacja systemu logistyki stacjonarnej SZ RP, "Kwartalnik Bellona" nr 4/2011.
 8. Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, AON, Warszawa 2013.
 9. Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 10. Nyszk W., Smyk S. (red.), Integracja w logistyce wojskowej, AON, Warszawa 2014.
 11. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, AE w Katowicach, Katowice 2006.
 12. Płaczek J. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, , Difin, Warszawa 2014.
 13. S.T. Kurek, Stachowiak, Z. (red.), Nauczyciele i mistrzowie ekonomii i logistyki: prof. dr hab. Antoni Rogucki, AON, Warszawa 2011.
 14. Smyk S., Jałowiec T., Szeląg K. (red.), Outsourcing usług w systemie logistycznym sił zbrojnych, AON, Warszawa 2011.
 15. Sochala C., Mienkiewicz D., Wójtowicz B., Nalepa T., Możliwości finansowego wsparcia rozwoju PPO, cz. III Programowanie zadań w ramach mobilizacji gospodarki, "Kwartalnik Bellona" nr 2/2012.
 16. Stańczyk K. (red.), Wybrane problemy finansów wojska, AON, Warszawa 2009.
 17. Świderski A. (red.), Problematyka normalizacji jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE, , WAT, Warszawa 2014, s. 44.
 18. Vademecum NATO, Bellona, Warszawa 1999.
 19. Zamelek P., Przeobrażenia polskiego przemysłu obronnego w warunkach otwartego europejskiego rynku, Adam Marszałek, Toruń 2013.
 20. http:// www.polska-zbrojna.pl (15.01.2015)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu