BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Pokora Witold (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Systemy zarządzania w realizacji procesów logistycznych
Management Systems in the Realization of Logistics Processes
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2015, nr 5 (CD), s. 277-285, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Systemy zarządzania, Zarządzanie zintegrowane
Logistics, Management system, Integrated management
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przeanalizowano problematykę systemów zarządzania procesami logistycznymi, w świetle możliwości ich integracji w obszarze aspektów jakościowych, środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz pod kątem oczekiwań przedsiębiorstw. Skuteczna i efektywna realizacja procesów logistycznych takich jak planowanie, sterowanie i monitorowanie przepływu towarów z miejsc ich wytworzenia do końcowego użytkownika, poprzez produkcję, dystrybucję, magazynowanie, handel, transport i eksploatację wymaga opracowania spójnego i właściwego systemu zarządzania. (abstrakt oryginalny)

In the article were analyzed the management systems issues in the light of their potential for integration in the aspects of quality, environment, occupational safety and health and information security in terms of companies expectations. Efficient and effective implementation of logistics processes such as planning, controlling and monitoring of the flow of goods from the places of their production to the end user, through the production, distribution, storage, trade, transport and maintenance require effective and proper management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Impuls Plus Consulting.
 2. Beier, F. J. Rutkowski K. (1993). Logistyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 4. Hass A.M.J. 2003. Configuration Management Principles and Practice. Wesley: Addision.
 5. Kannan V.R., Choon Tan K. (2005). Just-In-Time, Total Quality Management, and Supply Chain Management: Understanding Their Linkages and Impact on Business Performance. The International Journal of Management Science.
 6. Pokora, W., Szkoda J., Świderski A. (2008). Effectivenes assessment of product configuration management in manufacturing enterprises. Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju (pod redakcją Jerzego Żuchowskiego). Radom: Politechnika Radomska, Polska Akademia Nauk.
 7. Szkoda, J. (2012). Systemy zarządzania jakością w organizacjach. Instytut transportu samochodowego. Warszawa.
 8. Łabusiewicz-Terpiłowska M., Świderski A.. Doskonalenie jakości systemów logistycznych na przykładzie procesu magazynowania. W: A. Świderski (red.) Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE, Jakość - problemy i rozwiązania cz. IV. Warszawa 2012.
 9. Jasińska J., Świderski A. Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji w jednostce certyfikujacej. W: A. Świderski (red.) Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE, Jakość - problemy i rozwiązania cz. V, Warszawa 2014.
 10. PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 11. Świderski A., Dębicka E. Wybrane aspekty zarządzania konfiguracją w logistyce. Systemy Logistyczne Wojsk nr 39, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu