BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajączkowski Kamil (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
Tytuł
Stosunki Unii Europejskiej z państwami Afryki Subsaharyjskiej. Implikacje dla polityki zagranicznej Polski
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008, R. 6, s. 159-175, przypisy
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Polityka zagraniczna, Handel międzynarodowy
International relations, Foreign policy, International trade
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska, Afryka
Sub-Saharan Africa, Africa
Abstrakt
Zmiany, jakie od ponad półwiecza dokonują się w Europie i na kontynencie afrykańskim, wymagają poszukiwania nowych zasad i form prawnopolitycznych stosunków między regionami. Zaangażowanie Brukseli na Czarnym Lądzie wydaje się istotne z kilku powodów. Po pierwsze, stanowi ono ważny elementem budowania tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej. Po drugie, w krajach Afryki Subsaharyjskiej swoje źródło mają liczne wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego, wynikające z niestabilności i konfliktów charakteryzujących ten obszar. Ich konsekwencje - takie jak: fala uchodźców, presja migracyjna, rozwój przestępczości zorganizowanej i terroryzmu międzynarodowego czy też powstawanie napięć na tle różnic społeczno-cywilizacyjno-kulturowych oraz problem zadłużenia międzynarodowego - mogą w dłuższej perspektywie negatywnie wpływać na rozwój społeczno-gospodarczy i stabilizację polityczną Unii Europejskiej. Po trzecie, region subsaharyjski wydaje się ważny w kontekście toczącej się w Europie debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego Unii. Najważniejszymi dla UE afrykańskimi producentami ropy i gazu są, jak dotychczas, państwa Afryki Północnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Zajączkowski, ChRL wobec krajów Południa (na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej). Szansa czy zagrożenie dla międzynarodowej pozycji UE, w: Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, red. K. Kłosiński, Lublin 2008, s. 329-346.
 2. D. David, 40 years of Europe-ACP relationship, "The ACP-EU Courier", September 2000, s. 11.
 3. R. Zięba, Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 204.
 4. K. Zajączkowski, The Relations Between the European Union and the Countries of Sub-Saharan Africa Following the End of the Cold War, "Hemispheres. Studies on Cultures and Societes", 2005, nr 20, Polish Academy of Sciences, s. 93-99.
 5. K. Karl, From Georgetown to Cotonou, "The Courier", September-October 2000, s. 21-22.
 6. K. Zajączkowski, Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., "Studia Europejskie", 2006, nr 4, s. 41-64.
 7. B. Martenczuk, From Lomé to Cotonou: Th e ACP-EC Partnership Agreement in Legal Perspective, "European Foreign Aff airs Review", 2000, nr 4, s. 25-39.
 8. The World Bank, Global Development Finance 2008, Washington 2008.
 9. K. Zajączkowski, Ameryka Łacińska w polityce Unii Europejskiej, w: Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, red. M. F. Gawrycki, Warszawa 2006, s. 269-287.
 10. F. Bergsten, A Competitive Approach to Free Trade, "Financial Times", 04.12.2002.
 11. A. Clapham, Africa and the International System: Th e Politics of State Survival, Cambridge 1996, s. 95.
 12. M. Breuning, Foreign Aid, Development Assistance, or Development Cooperation: What's in a Name?, "International Politics", vol. 39, nr 3, September 2002, s. 369-377.
 13. K. Zajączkowski, Polityka rozwojowa i humanitarna jako instrument realizacji celów Unii Europejskiej w Ameryce Łacińskiej, w: Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji, red. M. F. Gawrycki, Toruń 2006, s. 237-258.
 14. Z. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska (po zakończeniu negocjacji Polski z UE), Białystok 2003, s. 260.
 15. V. Michaux, L'élargissement de l' Union: une menace pour le développement?, "Le Courier ACP- UE", lipiec-sierpień 2002, s. 18-19.
 16. M. Clamen, Le lobbying et ses secrets, Paris 2000, s. 22-23.
 17. J. Zajączkowski, K. Zajączkowski, Działalność polskiego lobby rolnego w procesie negocjacji Traktatu Akcesyjnego, w: Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, red. E. Haliżak, Bydgoszcz-Warszawa 2004, s. 315-342.
 18. Lobbing w Unii Europejskiej, red. M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Warszawa 2002.
 19. M. Paszyński, Od Traktatu Rzymskiego do Porozumienia w Cotonou, w: Pomoc Unii Europejskiej dla krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?, red. T. Koziej, Warszawa 2004, s. 43.
 20. Główny Urząd Statystyczny, "Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego", 2002, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu