BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Metody pomiaru i oceny wymiaru ekologicznego rozwoju zrównoważonego na poziomie krajowym i ponadnarodowym
Measurement and Estimation Methods of Ecological Dimension of the Sustainable Development at the National and Supranational Levels
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 4 (55), s. 26-42, rys., bibliogr. 28 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Pomiary, Rozwój zrównoważony, Ekologia, Społeczeństwo, Gospodarka
Natural environment, Measurement, Sustainable development, Ecology, Society, Economy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotną kwestią w koncepcji rozwoju zrównoważonego jest pomiar i ocena poziomu rozwoju czy stanu zachowania trzech podstawowych jego wymiarów: ekologicznego (środowiskowego), społecznego i gospodarczego. Ocena ta pozwala na ustalenie, czy założone cele zostały osiągnięte. System mierników jest bardzo rozbudowany, może dotyczyć skali mikroekonomicznej, mezoekonomicznej i makroekonomicznej. Warto również zauważyć, iż w najczęściej spotykanym układzie, mierniki są dzielone na trzy grupy: wywieranej presji, zachowanego stanu i reakcji (działań zapobiegawczych)1. Stosowanie mierników umożliwia ocenę bieżącej sytuacji oraz, dzięki porównywaniu wyników z kolejnych lat, pozwala na określenie tempa i kierunku zachodzących zmian. Kwestią kluczową jest wybór takich mierników, które są proste w stosowaniu, zrozumieniu i interpretacji, a dane są łatwe do uzyskania. Celem artykułu jest przedstawienie kilku wybranych metod pomiaru wymiaru ekologicznego rozwoju zrównoważonego, z uwzględnieniem pomiaru dokonywanego w Unii Europejskiej i Polsce oraz próba znalezienia podobieństw i różnic między metodami pomiaru.(fragment tekstu)

Ecological (environmental) dimension of the sustainable development concerns land management and planning, ecosystem services, maintenance of proper performance of the ecosystems, their resilience and preserving biodiversity. Referring to the above-mentioned elements, diff erent measuring methods are used. Commonly used indicators not only apply to conservation of individual components of the environment, but also to the anthropogenic (socio-economic) impact on the environment. The aim of this article is to present selected, best known estimation methods of the environment at national and supranational levels, and to an attempt to fi nd diff erences and similarities between them.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2014 Environmental Performance Index. Full report and Analysis, CELP, New Haven - Palisades, 2014.
 2. Ayala-Carcedo F.J., González-Barros M.R., Economic underdevelopment and sustainable development in the world: conditioning factors, problems and opportunities, "Environment, Development and Sustainability" 2005 nr 7.
 3. Bohdanowicz J., Ku cywilizacji ekorozwoju, Gdańsk 1998.
 4. Borys T., Fiedor B., Ekorozwój jako zbiór cech, w: T. Borys (red), Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.
 5. Brink B., Biodiversity indicators for the OECD. Environmetnal outlook and strategy. A feasibility study, RIVM Report 402001014, Bilthoven, 2000.
 6. Butchart S.H.M., i in., Using Red List Indices to measure progress towards the 2010 target and beyond, "Philosophical Transactionf of the Royal Society B" 2005 nr 360.
 7. Collen B., i in., Monitoring change in vertebrate abundance: the Living Planet Index, "Conservation Biology" 2009 nr 23.
 8. Czúcz B., i in., Using the natural capital index framework as a scalable aggregation methodology for regional biodiversity indicators, "Journal for Nature Conservation" 2012 nr 20.
 9. Ekins P., Environmental sustainability: from environmental valuation to the sustainability gap, "Progress in Phisical Geography" 2011 nr 35.
 10. Elliott J.A., An introduction to sustainable development, Routledge, London, New York 2013
 11. Fiedor B., Ogólny przegląd doświadczeń i koncepcji, w: T. Borys (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999.
 12. Giddings B., Hopewood B., O'Brien G., Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development, "Sustainable Development" 2002.
 13. Hsu A., Johnson L.A., Lloyd A., Measuring progress:A practical quide from the developers of the Environmental Performance Index (EPI), New Haven 2013.
 14. Imran S., Alam K., Beaumont N., Reinterpreting the definition of sustainable development for a more ecocentric reorientation, "Sustainable Development" 2014 nr 22.
 15. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, New York 2007.
 16. IUCN Red List Index. Guidance for national and regional use, IUCN 2009.
 17. Kruk H., Przegląd wybranych metod oceny bioróżnorodności, "Ekonomia i Środowisko" 2014 nr 2 (49).
 18. Kruk H., Przyrodnicza konkurencyjność regionów, Toruń 2010.
 19. Living Planet Report 2014, WWF 2014.
 20. Loh J., i in., The Living Planet Index: using species population time series to track trends in biodiversity, "Philosophical Transactionf of the Royal Society B" 2005 nr 360.
 21. Mauerhofer V., 3-D Sustainability: An approach for priority setting in situation of conflicting interests towards a Sustainable Development, "Ecological Economics" 2008 nr 64.
 22. Moles R., Foley W., Morrissey J., O'Regan B., Practical appraisal of sustainable development - Methodologies for sustainability measurement at settlement level, "Environmental ImpactAssessment Review" 2008 nr 28.
 23. OECD key environmental indicators, OECD 2008.
 24. Pawłowski A., Pawłowski L., Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji. Część 1: Środowisko a zrównoważony rozwój, "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development" 2008 nr 3, t. 1.
 25. Report of the World Commision on Environment and Development "Our Common Future", United Nations 1987.
 26. Russell D.L., Uwagi tetryka o zrównoważoności - A curmudgeon's thoughts on sustainability, "Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development" 2010 nr 5 t. 1.
 27. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Katowice 2011.
 28. www.ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu