BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochenek Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych
Personal Aspects of the Success of the Educational Project Implemented Using Agile Project Management
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 244, s. 7-16, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Grupy projektowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie projektem, Ryzyko w zarządzaniu
Project teams, Human Resources Management (HRM), Project management, Risk in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji sukcesu projektu edukacyjnego oraz jego efektywności z punktu widzenia zarządzania zespołem projektowym w metodykach tradycyjnych oraz zwinnych zarządzania projektem. Na podstawie badań empirycznych wskazano na główne zalety oraz problemy wynikające ze stosowania metodyk zwinnych, które determinują sukces projektu. Zaprezentowano sposób tworzenia zespołu projektowego, zarządzania wewnątrz zespołu oraz sposób komunikacji i zarządzania ryzykiem w projekcie.(abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify the success of the educational project and its effectiveness from the point of view of managing the project team in the methodologies of traditional and agile project management. Based on empirical studies pointed out the main advantages and problems arising from the use of agile project management that determine the success of the project. Learn how to create a project team within the management team and the way of communication and risk management in the project(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Elssamadisy A. (2010), Agile. Wzorce wdrażania praktyk zwinnych, Helion, Gliwice.
 2. Gładys-Jakóbik J. (2000), W poszukiwaniu przedsiębiorstwa inteligentnego: organizacje i ich otoczenie w opiniach polskich kierowników [w:] Raport o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, Helion, Gliwice.
 4. Kędziora A.F. (2011), Metodyka SCRUM w małych i średnich projektach informatycznych, http://min.wmi.amu.edu.pl/wp cotent/uploads/2011/04/PM KEDZIORA SCRUM pdf. (dostęp: 14.03.2015).
 5. Kopczyński T. (2014), Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 9 (270).
 6. Koskela L., Howell G. (2002), The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete, Proceedings of the PMI Research Conference, Seattle, WA, June.
 7. Leśniak M. (2013), Agile: zwinne metodyki zarządzania projektami; http://www.altkomakademia. pl/warto-wiedziec/i/agile-zwinne-metodyki-zarzadzania- projektami (dostęp: 8.03.2015).
 8. Mierzwińska L. (2013), Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_1_17.pdf (dostęp: 8.03.2015).
 9. Prywata M. (2010), Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w tworzeniu aplikacji internetowych, http://www.web.gov.pl/g2/big/2010_05/892b33cf3170847c71f3f21 a7f07d873.pdf, (dostęp: 8.03.2015).
 10. Schwabe M. (2007), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych. Planowanie i realizacja, Wolters Kluwer business, Łódź.
 11. Skalik J. (red.) (2009), Zarządzanie projektami, UE we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Słoniec J. (2015), Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 1, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 14. Szczotok M. (2009), Techniki lekkie w tradycyjnym podejściu do zarządzania projektem IT, http://insoftech.nazwa.pl/PManager/index.php?option=com_content&view=article &id=201:techniki-lekkie-w-tradycyjnym-podejciu-do-zarzdzania-projektem-it&catid= 35:zarzdzanie-projektami&Itemid=57 (dostęp: 8.03.2015).
 15. Wyrozębski P. (2014), Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa.
 16. [www 1] Uchwała nr 423/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22.10.2010 r. w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt.: "Aktywnie w przyszłość", http://www.bip.powiat.nowysacz.pl/rada/uchwaly_rady/iii_ kadencja/rok_2010/page2.html (dostęp: 22.03.2015).
 17. [www 2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/ (dostęp: 22.03.2015r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu