BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chabowski Mirosław (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Udział Sejmu w wypowiedzeniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a niektórymi państwami postkomunistycznymi konwencji w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008, R. 6, s. 191-204, przypisy
Słowa kluczowe
Obywatelstwo, Parlament, Umowa międzynarodowa, Kraje postkomunistyczne
Citizenship, Parliament, International agreement, Post-communist countries
Abstrakt
Należy zauważyć, że wypowiedzenie konwencji odbyło się bez poważniejszych sporów, sprawa nie wzbudziła większych emocji, nie była także wykorzystywana do partyjnych rozgrywek. Opozycja podeszła do zagadnienia w sposób merytoryczny. Pokazuje to, że wbrew medialnemu wizerunkowi parlamentu, w wielu sprawach logika współdziałania i pracy dla kraju wygrywa z logiką politycznej walki. Należy jednak zauważyć, że mogło to wynikać z braku możliwości oceny przez posłów skutków podejmowanych decyzji - posłowie w dużym stopniu dokonują oceny danego zjawiska na podstawie informacji udzielonych im przez władzę wykonawczą (widać to było m.in. w wystąpieniach przedstawicieli klubów - szczególnie w przypadku posłanki Olgi Krzyżanowskiej z Unii Wolności - w których powtarzały się obszerne fragmenty uzasadnień projektów ustaw opracowanych przez rząd). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Kijowski, Udział Sejmu i Senatu w ratyfikacji umów międzynarodowych (1919-2003), Rzeszów 2004.
 2. A. Bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2005, s. 93-94.
 3. J. Jaskiernia, Charakter prawny i funkcje Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 4, nr 6 (22), listopad-grudzień 2004, s. 65-75.
 4. Konwencja między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, "Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1965", Warszawa 1969, s. 28-33.
 5. Konwencja między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, "Zbiór Umów Międzynarodowych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1966", Warszawa 1971, s. 19-24.
 6. A. Banaszkiewicz, Traktaty i umowy polsko-czeskie zawarte w latach 1993-2004, w: B. J. Albin, W. Baluk, Europa Środkowa. Dekada transformacji. Republika Czeska, Wrocław 2005, s. 345.
 7. A. Banaszkiewicz, Traktaty i umowy polsko-słowackie zawarte w latach 1993-2004, http://www.ism.uni.wroc.pl/ publikacje/teksty/traktaty_i_umowy_polsko_slowackie_1993_2004.pdf
 8. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej dotyczący obowiązywania w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką dwustronnych umów międzynarodowych zawartych między Polską (Rzecząpospolitą Polską, Polską Rzecząpospolitą Ludową) a Czechosłowacją (Republiką Czechosłowacką, Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną, Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną) w latach 1918-1992, podpisany w Bratysławie w dniu 8 lipca 1993 r., w: A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lublin 1998, s. 117-119.
 9. Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o sukcesji umów dwustronnych i przeglądzie systemu traktatowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, podpisany w Warszawie w dniu 29 marca 1996 r., w: A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Stosunki traktatowe, s. 85-87. Protokół wszedł w życie 23 sierpnia 1996 r.
 10. A. Banaszkiewicz, Regulacje traktatowe stosunków polsko-rosyjskich w latach 1991-2006, http://www. ism.uni.wroc.pl/publikacje/teksty/regulacje_traktatowe_stosunkow_polsko_rosyjskich_w_latach_1991_ 2006.pdf
 11. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1998 r. Nr 44, poz. 618, zm.: M.P. z 1999 r. Nr 11, poz. 150 i Nr 23, poz. 331), w: Prawo konstytucyjne. Źródła, literatura, pytania kontrolne, red. A. Preisner, Wrocław 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu