BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorczuk Małgorzata (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), Muczyński Maciej (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
Tytuł
Znaczenie statystyki publicznej w zakresie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie strategii rozwoju województwa podlaskiego 2020
The Value of Public Statistics in the Area of Monitoring of Sustainable Development on the Example of Podlaskie Voivodeship Development Strategy 2020
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 4 (55), s. 94-111, rys., tab., wykr. bibliogr. 12 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Strategia Europa 2020, Statystyka publiczna, Polityka regionalna
Sustainable development, Europe 2020 Strategy, Public statistics, Regional policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest prezentacja założeń system monitorowania Strategii 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania na jego potrzeby informacji dostarczanych przez statystykę publiczną. Autorzy zweryfikują tezę zakładającą, że przy właściwym doborze wskaźników przekrojowych możliwa jest ocena postępów realizacji założeń regionalnej polityki województwa podlaskiego w wymiarze celów zrównoważonego rozwoju. Przedstawią również, opracowany w województwie podlaskim, System oraz praktyczną stronę jego realizacji na podstawie oceny przyjętych założeń polityki regionalnej dotyczących wdrażania horyzontalnej zasady rozwoju zrównoważonego i trwałego. (fragment tekstu)

Introduction of the new development policy paradigm has made necessary for the regional governments to apply new systemic solutions to monitoring and evaluation of the regional policy. The main tool for monitoring and evaluation in Podlaskie Region is the Monitoring System of Podlaskie Voivodeship Development Strategy 2020. This paper outlines the theoretical guidelines of the System as well as the practical aspects of its implementation, using the example of the evaluation of regional policy guidelines in the area of the implementation of the horizontal principle of sustainable development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
 2. Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. Launching a data revolution for the SDGs, Sustainable Development Solutions Network, June 12, 2015, www.sustaina bledevelopment.un.org.
 3. Kiełczewski D., Zrównoważony rozwój - istota, interpretacje, w: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Białystok 2010.
 4. Kierunki rozwoju polskiej statystyki publicznej do roku 2017, GUS, Warszawa 2012.
 5. Korf T. i in., Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2013.
 6. Śleszyński J., Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, w: B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Białystok 2011.
 7. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, www.strategia.wrotapodlasia.pl.
 8. Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring report of the EU Sustainable. Development Strategy 2015, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2015.
 9. Szlachta J., Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 z dokumentami europejskimi i krajowymi, Białystok 2013.
 10. Walenia A., Zrównoważony rozwój w polityce regionalnej województwa podkarpackiego, w: P. Sochaczewski (red.), W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Białystok 2011.
 11. Wiktorowski K., Zrównoważony rozwój oparty na wiedzy a budowanie tożsamości regionalnej, w: B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Białystok 2011.
 12. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, Katowice 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu