BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Studencka Joanna (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Krajowe możliwości wykorzystania biomasy jako paliwa
National Ways of Biomass Utilization as Fuels
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 4 (55), s. 112-123, tab., wykr. bibliogr. 19 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój, Ochrona konkurencji, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii
Development, Competition protection, Environmental protection, Renewable energy sources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Unia Europejska w swojej polityce energetycznej zmierza w kierunku stałego rozwoju trzech ściśle połączonych ze sobą i równoważnych priorytetów: ochrony i poprawy konkurencyjności, bezpieczeństwa zaopatrzenia oraz stanu środowiska naturalnego. Szczególnym celem UE jest wyraźne zwiększenie wykorzystania odnawialnych nośników energii, w tym energii biomasy, co przyniesie korzyści w zakresie ochrony klimatu. Celem założonym w pracy jest określenie potencjału lokalnego wykorzystania biomasy jako paliwa. Zadanie to zrealizowano dzięki analizie kosztów, uwzgledniającej aktualne ceny transportu biomasy oraz przygotowania jej do produkcji energii. (fragment tekstu)

A special objective of the EU is the distinctive intensifi cation of renewable energy carriers usage, including the biomass energy, which will benefi t in the climate protection. Poland, to cope with established political aims and international obligations, must employ full potential of renewable energy national resources. The aim of this paper is to defi ne the potential in utilization of the local biomass as fuel. The potential in the biomass in Poland is large however is dispersed over the country, because of this the production of the energy from the biomass is developing now on the level of small power plants. The future of the energy production of from the biomass is seen in the development of local heat and power plants so as individual boiler rooms, where the biggest obstacle on the way to use the biomass as the source of energy is purchase cost of the new heating boiler, or the modernization cost. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl.
 2. Gospodarka finansowa lasów państwowych, www.nik.gov.pl.
 3. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2013 i 2014.
 4. Internetowe Archiwum Wydawnictw Komunalnych, www.e-czytelnia.abrys.pl.
 5. Kompania Węglowa S.A., www.kwsa.pl.
 6. Kupka M., "Efektywne spalanie - Biomasa", Magazyn Instalatora 11/2008, www.ogrzewnictwo. Pl.
 7. Kwaśniewski D., Koszty i opłacalność produkcji biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej, "Inżynieria Rolnicza" 2011 nr 1(126).
 8. Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa 2012.
 9. Materiały informacyjne. Doświadczenia z uprawy wierzby w Elektrowni Opole. Energetyka 08/09: 590-592.
 10. Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/oze.
 11. Nadleśnictwo Drewnica, www.drewnica.warszawa.lasy.gov.pl.
 12. Polska Energetyka Odnawialna S.A., www.peosa.pl.
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku (Dz.U. 2000 nr 122 poz.1336).
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energią elektryczną, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. 2000 nr 85 poz. 957).
 15. Urząd Regulacji Energetyki, www.ure.gov.pl.
 16. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).
 17. Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2000 nr 48 poz. 555).
 18. www.ekoszok.pl/na_slome/biowat.
 19. Zrębkowanie-Usługi-Giełda ogłoszeń, www.re-energy.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu