BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Stanisław (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Badania marketingowe koncepcji nowego produktu w cyklu innowacyjnym
Marketing research of the new product concept in the innovation cycle
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 1237-1243, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Innowacyjność, Źródła informacji
Marketing research, Innovative character, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We wszystkich etapach cyklu innowacyjnego stosuje się badania marketingowe. W etapie koncepcji nowego produktu ich celem jest dostarczenie wiarygodnych danych do podjęcia decyzji na temat dopuszczenia wybranych koncepcji do dalszego rozwoju. Do badania koncepcji stosuje się zarówno ilościowe jak i jakościowe metody zbierania danych. Coraz częściej wykorzystywane są metody wymagające użycia drogi internetowej w dostępie do źródeł informacji pierwotnej.(abstrakt oryginalny)

Marketing research is applied at all stages of innovation cycle. Its aim at the stage of creating the conception of a new product is to deliver credible data that facilitate to develop selected conceptions. Both quantitative and qualitative methods of data gathering are applied in the new product research. There is a growing significance of methods which require the use of internet to reach primary sources of information.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman-Weaver D., Good ideas gone bad, "Marketing Research", Winter 2006.
 2. Dyjas-Pokorska A., Testowanie produktu w siedzibie instytutu (CLT), [w:] P. B. Sztabiński, Z.Sawiński, F.Sztabiński (red.), Fieldwork jest sztuką, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2005.
 3. Hoeffler S., Measuring preferences for really new products, "Journal of Marketing Research", November 2003.
 4. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, wyd.4, PWE, Warszawa 2011.
 5. Kaczmarczyk S., Metody badań koncepcji nowego produktu, [w:] D. Dąbrowski (red.), Marketing. Rozwój działań, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2010.
 6. Kotler P., Marketing management, 11th ed., Prentice Hall, New Jersey 2003.
 7. Kraushar P., Rozwój i wprowadzenie na rynek dóbr konsumpcyjnych, [w:] M. J. Thomas (red.), Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Marder E., The laws of choice. Predicting customer behavior, The Free Press, New York 1997.
 9. Moutinho L., Evans M., Applied marketing research, Addison-Wesley Publishers Ltd, Wokingham, England 1992.
 10. Pawlak-Kołodziejska K., Schulz M., Badania marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Polski, "Handel Wewnętrzny", cz.2, (t.1), wrzesień-październik 2011.
 11. Rosenberger P.J., de Chernatony L., Virtual reality techniques in NPD research, "Journal of the Market Research Society", October 1995.
 12. Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu, PWE, Warszawa 2007.
 13. Sojkin B., Komercjalizacja produktu jako proces rynkowy, [w:] B. Sojkin (red.), Komercjalizacja produktów żywnościowych, PWE, Warszawa 2012.
 14. Walesiak M., Ustalenie niezbędnej liczebności próby w conjoint analysis, [w:] E. Gatnar, M.Walesiak (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 15. Wiechoczek J., Marketingowe testowanie produktów on-line, [w:] E. Zeman-Miszewska (red.), Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu