BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ficoń Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej)
Tytuł
Podejście ontologiczno-inżynierskie w ogólnej teorii systemów
Ontological-Engineering Approach in General Systems Theory
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 19-35, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Inżynieria produkcji, Filozofia, Logistyka, Teoria systemów, Prakseologia
Production engineering, Philosophy, Logistics, Theory of systems, Praxeology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono genezę i podstawowe założenia ogólnej teorii systemów zwracając szczególną uwagę na jej drogę rozwojową, aparat pojęciowy, układy klasyfikacyjne i związki z innymi dyscyplinami i dziedzinami naukowymi. Zaproponowano model operatorowy systemu i specyfikację jego wyodrębnionych cech prakseologicznych. Na zakończenie scharakteryzowano nowoczesną koncepcję inżynierii systemów, będącą uogólnieniem utylitarnych trendów ogólnej teorii systemów. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the origins and basic assumptions of general systems theory with particular attention to its path of development, conceptual apparatus, systems of classification and relationship with other disciplines and disciplines. Proposes a system operator model and specification of its distinguished features praxiological. At the end we characterized the modern concept of systems engineering, which is a generalization of the utilitarian trends in general systems theory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertalanffy L.; Ogólna teoria systemów. PWN Warszawa 1984.
 2. Bojarski W.; Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN Warszawa 1984.
 3. Brzeziński M.; Inżynieria systemów logistycznych. WAT Warszawa 2014.
 4. Brzeziński M.; Podejście systemowe w logistyce. ZN SLW WAT nr 38/2010.
 5. Bubnicki Z.; Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Wyd. PW Wrocław 1993.
 6. Ficoń K,; Sztuczna inteligencja. Nie tylko dla humanistów. BEL Studio Warszawa 2013.
 7. Ficoń K., Inżynieria szanse i wyzwania XXI wieku, Kwartalnik BELLONA, nr 2(661)/2010.
 8. Ficoń K.; Badania operacyjne stosowane. Modele i aplikacje. BEL Studio Warszawa 2006.
 9. Ficoń K.; Elementy potencjałowej analizy bezpieczeństwa wielkich systemów prakseologicznych. ZN AMW Nr 3 (186) 2011.
 10. Ficoń K.; Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe. BEL Studio Warszawa 2007.
 11. Gasparski W.; Ujęcie systemowe jako styl. Projektowanie i systemy. T. 7. Ossolineum Wrocław 1985.
 12. Gomółka Z. Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne sterowanie systemami. AW Placet Warszawa 2000.
 13. Gościński J., Projektowanie systemów zarządzania. 1971,
 14. Hall A.D., Podstawy techniki systemów, PWN Warszawa 1968.
 15. Kempisty M. (red.); Mały słownik cybernetyczny. WP Warszawa 1973.
 16. Klir D.J. (red.); Ogólna teoria systemów. WN-T Warszawa 1976.
 17. Konieczny J.; Inżynieria systemów działania. WN-T Warszawa 1983.
 18. Korczak J.; Inżynieria procesów logistycznych. WSG Bydgoszcz 2013.
 19. Kowalska-Napora E.; Inżynieria systemów i analiza systemowa w zarządzaniu. M. Derewiecki Kęty 2015.
 20. Kulikowski R., Sterowanie w wielkich systemach. WN-T Warszawa 1974.
 21. Leksykon naukowo-techniczny. WNT Warszawa 1984.
 22. Mynarski S.; Elementy teorii systemów i cybernetyki. PWN Warszawa 1979.
 23. Płoski Z.; Słownik informatyczny. Wyd. Europa Wrocław 2003. Systemy Logistyczne Wojsk nr 43/2015
 24. Sienkiewicz P.; Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Wyd. Bellona Warszawa 1994.
 25. Sienkiewicz P.; Inżynieria systemów. PWE Warszawa 1983.
 26. Traczyk W.; Inżynieria wiedzy. AOW EXIT Warszawa 2010.
 27. Weinberg G.M.; Myślenie systemowe. WNT Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu