BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ficoń Krzysztof (Akademia Marynarki Wojennej), Krasnodębski Grzegorz (Akademia Marynarki Wojennej)
Tytuł
Logistyczna agencja sił zbrojnych USA - zadania, struktura, zasady funkcjonowania
Defense Logistics Agency US-Army - Mission, Structure and Functioning
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 36-50, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Przemysł obronny, Wojsko
Logistics, Defense industry, Army
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
W pracy przedstawiono genezę powstania i rozwój, statutowe cele i zadania oraz aktualną strukturę organizacyjno-funkcjonalną Defense Logistics Agency wspierającej US-Army w zakresie wszechstronnego zabezpieczenia logistycznego. Szczególną uwagę zwrócono na systemy klasyfikacyjne środków materiałowych, organizację transportu zaopatrzeniowego oraz zasady wycofywania środków materiałowych i sprzętu z użytkowania. Podkreślono także udział i wykorzystanie sił morskich w systemie funkcjonowania DLA. Zastosowana w pracy metoda badawcza bazuje na analizie materiałów źródłowych, syntezie metodologicznej oraz uogólnieniach i wnioskowaniu. Główna teza orzekająca o decydującym znaczeniu DLA w systemie zabezpieczenia logistycznego US-Army została zweryfikowana pozytywnie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the genesis and development, statutory objectives and tasks and the current organizational and functional structure of the Defense Logistics Agency to support the US-Army in the field of comprehensive logistical support. Particular attention was paid to the classification systems of material resources, organization of transport supply and principles for the withdrawal of material resources and equipment of use. It was also stressed participation and use of naval forces in the system functioning DLA. The applied research work method is based on analysis of source materials, synthesis and methodological generalizations and inference. The main argument of adjudicating crucial DLA logistics security system USArmy has been verified. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Axe D. From A to B: How Logistics Fuels American Power and Prosperity. Potomac Bools, 2011.
 2. Defense Logistics Agency. Customer Assistance Handbook. Eighteenth Edition 2011.
 3. Defense Logistics Agency. Providing Worldwide Logistics Support for the Warfighter, Military Materials Packing and Handing Handbooks. August 2003.
 4. Distribution in Review. We are DLA. Special Edition. July 2010.
 5. Ficoń K.; Morskie operacje logistyczne NATO. AMW Gdynia 2002.
 6. Ficoń K.: Logistyka operacyjna. Na przykładzie resortu Obrony Narodowej. BEL Studio Warszawa 2007.
 7. Kane T.M.; Military Logistics and Strategic Perforance. Routledge, 2001
 8. Kress M.; Operational Logistics. The Art and Science of Sustaining Military Operations. Springer NY 2002.
 9. Kurasiński Z., Pawlisiak M.; Logistyka profesjonalnej armii. WAT Warszawa 2013.
 10. Logistics in Support of Multinational Operations. JP4-08. February 2013.
 11. Pagonis W., Cruikshank J.L.; Moving Mountains. Lessons in Leader Ship and Logistics from the Gulf War. Harvard Business Review Press, 1994.
 12. Van Creveld M.; Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona. Tetragon 2014.
 13. Zeimpekis V., Kaimakamis G., Daras N.J.; Military Logistics. Research Advances and Future Trends. Springer NY 2014.
 14. http://www.dla.mil/
 15. http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/10077?t=Wspolpraca-z- Defense-Logistics-Agency (23.10.2013)
 16. https://www.linkedin.com/company/defense-logistics-agency
 17. http://www.globalsecurity.org/military/agency/dod/dla.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu