BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hełdak Maria (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences), Gonda-Soroczyńska Eleonora (Wrocław University of Environmental And Life Sciences)
Tytuł
The Curative Function of the Village - Infrastructure, Environmental Resources, Curative Materials
Uzdrowiskowa funkcja wsi - infrastruktura , zasoby przyrodnicze, tworzywa uzdrowiskowe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 63-74, tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Lecznictwo uzdrowiskowe, Wieś, Krajobraz wiejski
Health spa, Village, Rural landscape
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań jest analiza wybranych wiejskich ośrodków uzdrowiskowych w kontekście uwarunkowań przyrodniczych, oferty leczniczej i infrastrukturalnych uzdrowiskowej, stanowiących potencjał uzdrowiskowy, decydujący zarazem o jakości świadczonych usług turystycznych. Przedmiot badań obejmuje dwie wsie dolnośląskie: Przerzeczyn-Zdrój, Długopole-Zdrój i jedną osadę z woj. świętokrzyskiego - Solec- -Zdrój. Jak to jest w przypadku wysoko rozwiniętych państw, również polska wieś nie jest już zamieszkała wyłącznie przez rolników. Współczesna wieś może spełniać różne funkcje. Znaczna liczba mieszkańców wsi zarabia na życie wykonując prace w działach pozarolniczych, często pracę poza ich miejscem zamieszkania. Jedną z funkcji pozarolniczej wsi, jest funkcja uzdrowiskowa, charakterystyczna dla miejscowości posiadających potencjał leczniczy, zwłaszcza w kontekście warunków środowiskowych (występowanie leczniczych wód mineralnych, sprzyjający klimat), jak również warunków infrastrukturalnych.(abstrakt autora)

The study involves an unusual function of the village, i.e. the curative function present in a small number of towns in Poland. The subject of research includes two Lower-Silesian villages: Przerzeczyn- Zdrój, Długopole-Zdrój and one village from the Świętokrzyskie Province - Solec-Zdrój. As is the case with most highly developed states, the contemporary village in Poland is no longer a settlement inhabited exclusively by farmers. It may serve various functions. A significant number of inhabitants in villages make their living through non-agricultural work performed either in or beyond their place of residence. One of these functions, uncommon for Polish villages, is the curative function found in places having curative potential, especially in the context of environmental conditions (the existence of curative mineral waters or a therapeutic climate) as well as infrastructural conditions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Douglas N., Travelling for Health: Spa and Health Resorts, in: Special Interest Tourism: Context and Cases, eds. N. Douglas, R. Derrett, Milton, QLD: John Wiley & Son 2001.
 2. Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 3. Gonda-Soroczyńska E., Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec- Zdrój, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich" 2011, f. 1, Polska Akademia Nauk, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków 2011.
 4. Gonda-Soroczyńska E., Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim, Prace Naukowe UE nr 157, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Gonda-Soroczyńska E., Niewykorzystany potencjał uzdrowiska wiejskiego, "Acta Scientiarum Polonorum" 2011, nr 10 (2), Architectura, Warszawa 2011.
 6. Hallem Y., Barth I., Triki A., Customer Perceived Value of Medical Tourism: an Exploratory Study. The Case of Cosmetic surgery in Tunisia, in: Health, Wellness and Tourism: Healthy Tourists, Healthy Business? Proceedings of the Travel and Tourism Research Association Europe 2010 Annual Conference, 1-3 September, Budapest, Hungary 2010.
 7. Kaczyńscy I., T., Polska. Najpiękniejsze uzdrowiska, Sport i Turystyka - Muza SA, Warszawa 2006.
 8. Kiełczewska-Zaleska M., Geografia osadnictwa, Warszawa 1972.
 9. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN, Warszawa 2002.
 10. Łazarkowie M., R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin 2007.
 11. Piechaczek H., Wyka M., Przerzeczyn Zdrój, "Problemy Uzdrowiskowe" 1975, 4 (92), Part III.
 12. Rapacz A., Mroczek-Czetweryńska A., Kierunki rozwoju rynku usług SPA & Wellness na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 2 (26), Szczecin 2014.
 13. Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Tkocz J., Organizacja przestrzenna wsi w Polsce, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1998.
 15. Turowski J., Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993
 16. Woodruff R.B., Customer Value: the Next Source for Competitive Advantage, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, No. 25 (2).
 17. Zeithaml V.A., Consumer Perceptions of Price, Quality and Value: a Means-End Model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing", July 1998, No. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu