BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska Kalina (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Tytuł
Horyzont geograficzny Ewangelii Marka
The Geographical Horizon of Mark's Gospel
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2015, nr 21, s. 119-136, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Geografia historyczna. Wyzwania przyszłości
Słowa kluczowe
Geografia, Teologia, Źródła informacji
Geography, Theology, Information source
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ewangelia Marka od XVIII wieku powszechnie uważana jest za najstarszą z ewangelii kanonicznych, a wśród ewangelii kanonicznych dodatkowo za najstarszą z tzw. ewangelii synoptycznych. Często też traktowana jest jako źródło bądź jedno ze źródeł dla tekstów Mateusza i Łukasza, którzy przekaz Markowy uzupełniają, skracają, a bardzo często też uściślają i poprawiają nie tylko pod względem stylistycznym, ale także rzeczowym - w tym historycznym i geograficznym. Współczesna biblistyka próbuje ustalić pochodzenie, przyczynę i zasadność tych korekt, biorąc pod uwagę zarówno etapy redakcji, struktury tekstu, jak i kompetencje odbiorcze oraz świadomość teologiczną, historyczną i geograficzną adresatów poszczególnych ewangelii. Celem prezentowanego artykułu jest konfrontacja wzmianek topograficznych zawartych w Ewangelii Marka z rzeczywistymi danymi geograficznymi oraz wskazanie funkcji, jakie wzmianki te pełnią w strukturze i kompozycji utworu oraz w jego teologicznym przesłaniu. Podstawowym materiałem badawczym jest grecki tekst Ewangelii wraz z aparatem krytycznym (NA 28); dominantę metodologiczną stanowi krytyka redakcji (redaction criticism) wraz z analizą lingwistyczną. (abstrakt oryginalny)

This article reconstructs the picture of the movements of Jesus since John's baptizing until the journey to Jerusalem. There are geographical and chronological problems connected with the Gospel of Mark. In many instances the evangelist does not know where and when incidents took place. The topographical data are likewise confused and contradictory. The evangelist emphasizes the contrast between the apparent aimlessness of Jesus' movements and ministry in the earlier period in Galilee (Mk 1:1-6:29) and the plan of the later periodes. In second part (Mk 6:30-9:1) Mark possessed two divergent but paralel accounts of the events following the return of the Twelve. The third part (Mk 9:2-11:11) is the journey of Jesus from Cesarea Philippi to Jerusalem, and the fourth part are the evants in Jerusalem. In Jerusalem Mark's topographical notations are also never detailed and informative. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Briks P., 2004, Betsaida w Biblii i najnowszych badaniach archeologicznych, "Studia Judaica", 7, nr 1(13).
 2. Czerski J., 2003, Księgi narracyjne Nowego Testamentu. Wprowadzenie historyczno- -literackie i teologiczne, Redakcja Wydawnictw WT UO, Opole.
 3. Edwards J.R, 2002, The Gospel according to Mark, PNTC, Eerdmans, Grand Rapids.
 4. Funk R.W. et al., 1998, The Acts of Jesus: What Did Jesus Really Do?, Polebridge, Salem.
 5. Incigneri B.J., 2003, The Gospel to the Romans. The Setting and Rhetoric of Mark's Gospel, Brill, Leiden.
 6. Kee H.C., 1977, Community of the New Age: Studies in Mark's Gospel, SCM Press London.
 7. Koehler L., Baumgarten W., Stamm J.J, 2013, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, t. 2, Vocatio, Warszawa.
 8. Langkammer H. (red.), 1977, Ewangelia według św. Marka, Pallotinum, Poznań-Warszawa.
 9. McCown C.C., 2012, Gospel Geography. Fiction, Fact and Truth, JBL 60/1.
 10. Nineham D.E., 1969, Saint Mark, Penguin, Baltimore.
 11. Rosik M., b.r.w., Macheront, http://wroclaw.biblista.pl/index.php?option=com_content &view=article&id=407:macheront&catid=40:ze-sowem-w-codzienno&Itemid=83 (dostęp: 6.06.2015).
 12. Rosik M., b.r.w., Tabor - Góra Przemienienia http://wroclaw.biblista.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=340%3Atabor-gora-przemienienia&catid= 40%3Aze-sowem-w-codzienno&Itemid=83 (dostęp: 6.06.2015).
 13. Theissen G., 1992, The Gospels in context: Social and political history in the synoptic tradition, Fortress, Minneapolis.
 14. Wojciechowska K., 2006, Opowiadam wam jak Piotr. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa.
 15. Wojciechowski M., 2010, Cuda Jezusa, Edycja św. Pawła, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/17428
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu