BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pac Bohdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Koncepcja oceny komplementarności logistycznej MPH względem instalacji wojskowego systemu logistycznego w sojuszniczych operacjach morsko-lądowych
The Concept of the Parameter Assessment of the Commercial Sea Port Logistic Complementarity Reffering to the Logistic Capabilities of the Military Logistic Instalations in Allied Maritime and Land Operations
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 85-105, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Porty morskie, Wojsko, System logistyczny
Logistics, Seaports, Army, Logistic system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy koncepcji parametrycznej oceny komplementarności potencjału logistycznego Morskich Portów Handlowych (MPH) względem wojskowych instalacji zabezpieczenia logistycznego w morsko-lądowych operacjach NATO. W procesie badawczym oprócz zdefiniowania zasadniczych podmiotów oraz elementów zabezpieczenia logistycznego biorących udział w działaniach i procesach logistycznych, zbudowano model oceny komplementarności logistycznej portu morskiego oraz arkusz oceny komplementarności zawierający kryteria i subkryteria z parametrami ich oceny. Zaproponowano metodykę oceny komplementarności opartą o wybrane i skompilowane ze sobą metody podejmowania decyzji w logistyce. (abstrakt oryginalny)

The article is focused on the concept of the parameter assessment of the commercial sea port logistic capabilities complementarity related to the military installation of logistic support used in the land and maritime NATO - led operations. The key bodies and elements involved in the logistic support of operations have been defined and the model of the commercial sea port logistic complementarity have been established. The sheet of the logistic complementarity supporting the model has been done as well. Either the model or the sheet are consist of appropriate criteria and sub - criteria of assessment. The methodise of the assessment has been recommended based on the selected and compiled decision methods used in the logistics. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. (1997) NATO Logistics Handbook, Bruksela, Bruksela, NATO Headquarters.
 2. (2005) Allied Joint Host Nation Support Doctrine & Procedures, AJP 4.5, Bruksela, NATO.
 3. (2005) Allied Joint Movement & Transportation Doctrine, AJP 4.4.(A), Bruksela, NATO.
 4. (2005) NATO Standard Operating Procedures for the Operation of Advanced and Forward Logistic Sites, ALP 4.1. Supp.1, Bruksela, NATO .
 5. (2012) PDNO - 07 - A102, Logistyka sił morskich w działaniach wielonarodowych, Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Warszawa.
 6. (2013) AAP 6, NATO Glossary of terms and definitions, Bruksela, NATO.
 7. (2013) AAP 15, Glossary of abbreviations used in NATO documents and publications, Bruksela, NATO.
 8. (2013), Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2013., Warszawa, Główny Urząd statystyczny.
 9. Bozarth C. Handfield R. B. (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, HELION, Gliwice.
 10. Chaberek M., Jezierski A. Mańkowski C., Reszka L.(2002), Rachunek decyzyjny w logistyce zaopatrzenia, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 11. Ficoń K. (2005), Logistyka operacyjna, Warszawa , BEL Studio.
 12. 12 Ficoń K. (2010), Logistyka morska, statki, porty i spedycja, Warszawa, BEL Studio.
 13. Huber M., Zawołek L., Wojdała M. (2013), Polish Ports Handbook 2013, Szczecin, Link.
 14. Jacyna M. (red.) (2012) , System logistyczny Polski, uwarunkowania techniczno - technologiczne ko modalności transportu, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 15. Misztal K. (red.) (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
 16. Neider J. (2008), Polskie porty morskie, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 17. Neider J. (2013), Rozwój polskich portów morskich, Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 18. Pac B. (2007) Rozprawa doktorska nt. Logistyczna koncepcja bazy morskiej NATO, Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej..
 19. Pac B. (2014), Koncepcja wielokryterialnej oceny potencjału logistycznego jako narzędzia do badania konkurencyjności morskich portów handlowych, Konferencja InfoGlobmar 2014, w: T. Nowosielski, J. Dąbrowski (red.) Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, (strony 53 - 70), Gdańsk, Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego.
 20. Pac B. (2015), Komplementarność potencjału logistycznego morskiego portu handlowego względem zabezpieczenia brzegowego i działań RSOM w operacjach NATO, VII Konferencja Międzynarodowa, Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową, teoria i praktyka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, GM&L 5/2015
 21. Pac B., Miler R. (2014) Zastosowanie metody AHP do oceny konkurencyjności morskich portów handlowych w oparciu o ich potencjał logistyczny, Logistyka nr 6/2014, strony 980 - 990.
 22. Pac. B (2014), Baza morska sił narodowych w zabezpieczeniu logistycznym wielonarodowych działań NATO na morzu, w Pączek B. (red.) Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego, ROK VIII, 2014 - Część 2., (strony 187 - 212), Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej.
 23. Pac. B. (2014), Logistyka morska jako czynnik integrujący zabezpieczenie logistyczne operacji połączonych NATO w: W. Nyszk, S. Smyk (red.) Integracja w logistyce wojskowej, (strony 34 - 57), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 24. Rogowski G. (1998), Metody analizy i oceny działalności Banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.
 25. Saaty T. (1990) , How to make a decision: The Analytic Hierarchy process, European Journal of Operational Research, 48/1990.
 26. Trzaskalik T. (red.) (2006), Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu