BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Mirosław (Gdańsk School of Banking)
Tytuł
The Analysis of the Tourism Promotion System in Poland as Compared to the French Model of "Institutional Promotion"
Analiza systemu promocji turystyki w Polsce na tle francuskiego modelu "promocji instytucjonalnej"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2015, nr 4(32), s. 75-87, tab., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Promocja turystyki, Promocja, Turystyka
Promotion of tourism, Promotion, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizę polskiego systemu promocji turystyki na tle modelowego według autora, rozwiązania francuskiego, opartego na tzw. "promocji instytucjonalnej". Zdecydowano się na dokonanie porównania tych systemów promocji turystyki z dwóch powodów. Po pierwsze, obydwa systemy promocji turystyki oparto na znacznej liczbie instytucji funkcjonujących zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym, jednocześnie współpracujących z Narodową Organizacją Turystyczną. Po drugie, mimo potencjalnie widocznych podobieństw, analizowane systemy promocji wykazują wiele cech odmiennych, które w konsekwencji rzutują na wielkość i strukturę przyjazdowego ruchu turystycznego. W artykule przyjęto następującą tezę badawczą, iż skuteczny system promocji turystyki musi być oparty na wzajemnej współpracy wszystkich instytucji zaangażowanych w działania promocyjne. Dotyczy to podmiotów funkcjonujących na wszystkich szczeblach administracji (lokalny, regionalny, krajowy).(abstrakt autora)

This article analyses the Polish tourism promotion system as compared to the French solution, which is a model solution according to the author, one that is based on the so-called "institutional promotion". A decision has been made to compare these systems of tourism promotion for two reasons. Firstly, both systems of tourism promotion are based on a significant number of institutions that function both on the local level and on the regional level, ones that cooperate at the same time with the National Tourism Organization. Secondly, in spite of the potentially evident similarities, the analyzed systems of promotion exhibit many divergent features, which, consequently has an effect on the size and structure of the incoming tourist traffic. The following research thesis has been assumed: an effective tourism promotion system must be based on the mutual cooperation of all the institutions that are involved in promotional activities. This concerns those entities that function on all the levels of administration (local, regional and national).(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analysis of foreign markets 2010 based on reports from Polish Tourist Information Centres + China and India, Warsaw 2011.
 2. ATOUT FRANCE: www.atout-france.fr.
 3. Borzyszkowski J., Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005.
 4. Marczak M., Boguszewicz-Kreft M., Promocja usług, CeDeWu, Warszawa 2015.
 5. Plan działania na lata 2012-2013, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2012.
 6. Polska Organizacja Turystyczna, www.pot.gov.pl.
 7. Ordinance by the Minister of Economy dated 28 April 2006 on Granting the Statute for the Polish Tourism Organization amended with the Ordinance by the Minister of Economy dated 1 June 2007 on Granting the Statute for the Polish Tourism Organization.
 8. Sikorska J., System promocji turystyki we Francji, "Rynek Turystyczny" 1994, No. 8.
 9. Szwichtenberg A., Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania nr 121, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2006.
 10. Tourism Highlights 2013 Edition, World Tourism Organization, Madrid 2013.
 11. Act of 25 June 1999 on Polish Tourism Organization, "Journal of Laws" No. 62, Item 689.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ept.2015.32-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu