BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wnorowski Henryk (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Poszukiwanie najbardziej pożądanych cech menedżera w warunkach kryzysu
The search for the Most Desirable Manager Features in a Crisis Condition
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2013, t. 14, z. 3, s. 143-154, rys., bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania
Słowa kluczowe
Menedżer, Lider w przedsiębiorstwie, Przywództwo
Manager, Leader in enterprise, Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Są lepsi i gorsi menedżerowie, co więcej są menedżerowie znakomici i bardzo słabi. Nie jest problemem ich identyfikacja, patrząc z boku potrafimy rozróżnić lepszych i gorszych, znacznie trudniej jest jednak spowodować, aby tych dobrych było więcej, inaczej mówiąc nie jest łatwo dobrych menedżerów wykształcić. Nie przeszkadza to jednak formułować rekomendacje i wskazywać najbardziej pożądane cechy menedżerów zarządzających dzisiejszymi przedsiębiorstwami. Stąd celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w warunkach kryzysu bardziej pożądany jest jakiś szczególny profil menedżera, jeśli chodzi o cechy składające się na jego charakterystykę. (fragment tekstu)

Manager is a special person in the company. What he will decide depend from his choice. It seems that the first duty of a manager and a constant duty of the company manager is to seek to achieve the best possible business results with the use of currently committed and available resources. Managers work in a variety of conditions, always demanding, but the scale and seriousness of the challenges faced is sometimes varied, a particular challenge for them is a crisis. The purpose of this article is to identify the characteristics of the manager particularly useful in a crisis condition. Verified the hypothesis that a key feature of the manager in the company for a globalizing market under the crisis conditions, is his leadership behavior. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adair J. (2008), Od bosa do lidera. Prowadzić innych do sukcesu, Oficyna a Wolters Kliwer business, Kraków.
  2. Drucker P. F. (2004) , Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Czarnów.
  3. Koźmiński A. K. (2012), Tajemnice przywództwa, "Rzeczpospolita" 18.09.2012.
  4. Meller R. B., Coulton G., Chich A., Bifulco A., Meller N., Fisher A. (2011), Przedsiębiorczość, PWE Warszawa.
  5. Nanus B. (2007), Wizjonerskie przywództwo. Jak stworzyć atrakcyjną wizję dla swojej organizacji, Centrum Kreowania Liderów S.A., Łódź.
  6. Owen J. (2003), Zarządzanie, czego nie uczą w szkołach biznesu, PWE Warszawa 2003.
  7. Parks S. D. (2007), Przywództwa można się nauczyć, Wydawnictwo "Helion", Gliwice.
  8. Peeling N. (2010), Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi i mówi, PWE Warszawa.
  9. Wnorowski H. (2010), Dominacja i funkcje lidera w gospodarce peryferyjnej, [w:] Meredyk K. (red.), Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu