BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirońska Dominika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczne zaangażowanie konsumentów w internecie - innowacje czy gra pozorów?
New technologies and social engagement of consumers - seeming or real innovation?
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 2, s. 1535-1543, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Narzędzia marketingu bezpośredniego, Nowe technologie, Relacje z klientami, Filantropia
Direct marketing tools, High-tech, Relationships with customers, Philanthropy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono różne rodzaje narzędzi marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa, wykorzystujących nowe technologie do tworzenia relacji z konsumentami i angażowania ich w działania społeczne. Analiza korzyści i zagrożeń dla przedsiębiorstw, konsumentów i sfery społecznej wykazała możliwość wystąpienia dysproporcji w rozdziale wartości między stronami na niekorzyść celów społecznych. Szczególne wątpliwości wzbudza wartość działań symbolicznych, podejmowanych przez internautów. Przegląd badań i dorobku naukowego opisującego naturę dobroczynności jednostek każe dostrzec w takich działaniach wartość, wychodzącą poza efekty materialnego wsparcia. Ponadto, działania symboliczne nie zastępują aktów rzeczywistej filantropii lecz je uzupełniają i zwiększają prawdopodobieństwo dalszego zaangażowania konsumentów.(abstrakt oryginalny)

The article presents the different types of marketing tools used by enterprises that introduce new technologies to create relationships with consumers and involve them in social activities. The analysis of the benefits and risks for companies, consumers and the social causes has shown potential disparities in value distribution between the parties at the expense of social goals. The main concern is related to the real value of token support undertaken by e-consumers. An overview of scientific literature leads to the recognition of the potential value of such activities, going beyond the effects of tangible support of causes. Moreover token support is not a substitute for actual acts of charity but increases the likelihood of further social involvement of consumers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker J., Vohs K. D., Mogilner C., Nonprofits are seen as warm and for-profits as competent: Firm stereotypes matter, "Journal of Consumer Research" vol. 37, p. 224-237, 2010.
 2. Andreoni J., Impure altruism and donations to public goods: a theory of warm glow giving, "Economic Journal", vol. 100, Issue 401, p. 464- 477, 1990.
 3. Bigné-alcañiz E., Currás-pérez R., Ruiz-mafé C., Sanz-blas S., Cause-related marketing influence on consumer responses: The moderating effect of cause-brand fit, "Journal of Marketing Communications", vol.18, Issue 4, p. 265-283, 2012.
 4. Drollinger T., A Theoretical Examination of Giving and Volunteering Utilizing Resource Exchange Theory, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing", vol. 22, p. 55-66, 2010.
 5. Galan-Ladero M., Galera-Casquet C., Wymer W., Attitudes towards cause-related marketing: determinants of satisfaction and loyalty, "International Review on Public and Nonprofit Marketing", vol.10, Issue 3, p. 253-269, 2013.
 6. Gorton M., Angell R., White J., Tseng Y., Understanding consumer responses to retailers' cause related voucher schemes: Evidence from the UK grocery sector, "European Journal of Marketing", vol.47, Issue11/12, p. 1931-1953, 2013.
 7. Grabowska M. (red.), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, CBOS, Opinie i Diagnozy nr 22, Warszawa, 2012.
 8. Gupta S., Pirsch J., The company-cause-customer fit decision in cause related Marketing, "Journal of Consumer Marketing", vol. 23, p. 314-326, 2006.
 9. Konow J., Earley J., The Hedonistic Paradox: Is homo economicus happier?, "Journal of Public Economics", vol. 92, Issue 1/2, p. 1-33, 2008.
 10. Kristofferson K., White K., Peloza J., The Nature of Slacktivism: How the Social Observability of an Initial Act of Token Support Affects Subsequent Prosocial Action, "Journal of Consumer Research", vol. 40, Issue 6, p. 1149-1166, 2014.
 11. Lefroy K., Tsarenko Y., From receiving to achieving The role of relationship and dependence for nonprofit organizations in corporate partnerships, "European Journal of Marketing", vol. 47, Issue 10, p. 1641-1666, 2013.
 12. Lii Y-S., Lee M., Doing Right Leads to Doing Well: When the Type of CSR and Reputation Interact to Affect Consumer Evaluations of the Firm, "Journal of Business Ethics", vol. 105, Issue 1, p. 69-81, 2012.
 13. Mirońska D., Obraz współczesnego darczyńcy w Polsce i na świecie. Implikacje dla marketingu, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 7-15, 2011.
 14. Mirońska D., Zaborek P., Polacy wobec marketingu społecznie zaangażowanego, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 32-41, 2014.
 15. Perez-Batres L., Doh J., Miller V., Pisani M., Stakeholder Pressures as Determinants of CSR Strategic Choice: Why do Firms Choose Symbolic Versus Substantive Self-Regulatory Codes of Conduct?, "Journal of Business Ethics", vol.110, Issue 2, p. 157-172, 2012.
 16. Putnam R. L., Nanetti R. Y., "Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech.", Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków, 1995.
 17. Saxton G. D., Wang L., The Social Network Effect: The Determinants of Giving Through Social Media, "Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly", vol. 43, Issue 5, p. 850-868, 2014.
 18. Schneider J. A., Connections and disconnections between civic engagement and social capital in community based non-profits, "Nonprofit and Voluntary Sector Quaterly", vol. 36, p. 572-597, 2007.
 19. Shafritz J. M., Ott J. S., Jang Y. S. (red.), "Classics of Organization Theory", Cengage/Wadsworth, Boston, 2011.
 20. Van Slyke D. M., Johnson J. L., Nonprofit Organizational Performance and Resource Development Strategies: Exploring the Link between Individual Volunteering and Giving," Public Performance & Management Review", vol. 29, Issue 4, p. 467-496. 2006.
 21. Vock M., van Dolen W., Kolk A., Changing behaviour through business-nonprofit collaboration? Consumer responses to social alliances, "European Journal of Marketing", vol.47, Issue 9, p. 1476-1503, 2013.
 22. Waters J., MacDonald J., Cause Marketing For Dummies, Wiley Publishing, Inc., Hoboken NJ, 2011.
 23. Wymer W. W., Jr., Samu S., Dimensions of Business and Nonprofit Collaborative Relationships, (w): W. W Wymer, Jr., S. Samu, "Nonprofit and Business Sector Collaboration", The Haworth Press, Inc., New York, London, Oxford, 2003.
 24. Wymer W., Konwles P., Gomes R., "Nonprofit Marketing. Marketing Management for Charitable and Nongovernmental Organizations", Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 2006.
 25. Igive, http://www.igive.com
 26. ISO 26000 Guidance on social responsibility, Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, http://www.pkn.pl/iso-26000
 27. Koalicja Sprawiedliwego Handlu, http://www.fairtrade.org.pl/s11_certyfikacja_i_licencjonowanie.html
 28. Kupując-pomagasz, http://www.kupujacpomagasz.pl/ [dostęp 10.12.2014]
 29. Payback, https://sklep.payback.pl/pah
 30. Podziel się Posiłkiem, http://podzielsieposilkiem.danone.pl
 31. R. Boguszewski, Dobroczynność Polaków w czasach światowego kryzysu, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_015_12.PDF
 32. Siepomaga, http://www.siepomaga.pl/b
 33. Tesco, http://www.tesco.pl/spolecznosci-lokalne/pomagajmy-zwierzetom.php
 34. Trust Around the World 2014, Edelman Trust Barometer, http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2014-edelman-trust-barometer/trust-around-the-world/;
 35. Unicef, http://www.unicef.ca/en/article/likes-dont-save-lives-survival-gifts-do;
 36. Vitay, http://www.vitay.pl/katalog-Vitay.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu