BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymonik Artur (Jednostka Wojskowa 2420, Polska)
Tytuł
Transport samochodowy w świetle krajowych regulacji prawnych
Motor Transport in the Light of Domestic Regulations
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 187-195, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Regulacje prawne, Źródła prawa
Motor transport, Legal regulations, Sources of law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest źródłom prawa normującym transport kołowy w Polsce. Podział na podrozdziały podyktowany jest odrębnymi regulacjami dotyczącymi poszczególnych aspektów w/w transportu. We wstępie zarysowana została istota transportu oraz nakreślone zostały główne cechy, jakie odróżniają transport kołowy od pozostałych rodzajów oraz przyczyny, dla których nabiera on na znaczeniu w naszym kraju. W części dotyczącej źródeł prawa dotyczącego transportu przedstawiony zostanie zbiór podstawowych krajowych aktów normujących w/w dziedzinę. Poruszony zostaje również fakt, iż istotny wpływ na regulacje mają również źródła prawa międzynarodowego, w tym podpisane umowy międzynarodowe oraz przynależność do organizacji międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

This article is dedicated to the sources of the law regulating transportation in Poland. Separate sections of the content are created on the basis of description of different normative acts concerning various aspects of automotive transport. At the beginning, the quintessence of the transport was illustrated and there are also mentioned some significant features, which distinguish automotive transport from other branches of transport. There are also noticed some reasons why this kind of transport is leading in our country. The main part describes basic domestic regulations as well as sources of international law concerning transportation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Karwowski, A. (red.). (1972). Leksykon. Warszawa: PWN.
 2. Klepacki, B. i Sabak, B. (2012). Krajowe i międzynarodowe źródła prawa transportowego w transporcie drogowym. Logistyka, 6, 503-504.
 3. Rydzkowski, W. i Wojewódzka-Król, K. (red.). (2007). Transport. Warszawa: PWN.
 4. Sadowski, J. (2011). Bezpieczeństwo transportu drogowego ładunków niebezpiecznych. Logistyka,3,2415.
 5. Szanciło, T. (2013). Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek towarowych. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.
 6. Art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 7. Dz.U. Nr 53, poz. 272, 1984 r.
 8. Dz.U. Nr 125, poz. 1371, 2001 r.
 9. Dz.U. Nr 199, poz. 1671, 2002 r.
 10. Dz.U. Nr 92, poz. 879, 2004 r.
 11. Dz.U. Nr 16 poz. 93, 1964.
 12. Art. 1 pkt 3 Ustawy prawo przewozowe.
 13. Art. 4 pkt 1 Ustawy o transporcie drogowym.
 14. Art. 4 pkt 2 Ustawy o transporcie drogowym.
 15. Art. 1 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
 16. http://www.prawotransportowe.net/klasyfikacja-transportu-drogowego.html(22.01.2015r.).
 17. http://promotor.elamed.pl/uploads/pro/articles/promotor_artykul_2013_05_38609.pdf (30.01.2015r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu