BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górska Monika (Politechnika Częstochowska), Pająk Barbara (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane zagadnienia zarządzania relacjami w sferze zaopatrzenia przedsiębiorstw przemysłu metalowego
Selected Problems of Relationship Management in the Area of Metal Industry Supply Enterprises
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 83-92, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł metalowy, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Łańcuch dostaw, Relacje dostawca-odbiorca
Metallurgical industry, Supply of enterprises, Supply chain, Supplier-recipient relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę występujących relacji pomiędzy odbiorcami a dostawcami ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa. Zwrócono uwagę na obszary, które wpływają na kształtowanie tych relacji i konieczność ich ciągłego doskonalenia. Zaprezentowane zostały wyniki badania opartego na ocenach rankingowych. Przy czym zbadano ogólną tendencję sektora metalowego w kontekście konieczności wprowadzenia zmian w istniejących relacjach. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wybranych pracowników dziesięciu przedsiębiorstw, zidentyfikowano główne efekty jakie przynoszą przedsiębiorstwom wzajemne relacje ze swoimi kontrahentami. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the characteristics of relationships occurring between customers and suppliers with particular emphasis on partnership. Attention was paid to areas that affect the development of these relationships and the necessity of their continuous improvement. The article presents the results of a study based on the evaluations of rankings. General trend in the metal sector in the context of the need to improve the existing relationships was examined. Based on survey conducted among selected employees of the ten companies the main effects that bring companies to the mutual relationships with its partners have been identified. (original abstract)(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ciesielski, M., (2011). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa, PWE.
  2. Harrison, A., Hoek, R., (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa, PWE.
  3. Liker, J., K., (2004). Droga Toyoty, 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes.
  4. Liker, J., K., Meier, D., P., (2011). Droga Toyoty. Fieldbook. Warszawa, MT Biznes.
  5. Sako, M., (1992). Prices, Quality and Trust: Inter-firm relations In Britan and Japan. Cambridge, Cambridge University Press.
  6. Sulejewicz, A. (1997). Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Warszawa: SGH.
  7. Witkowski, J., (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, PWE.
  8. Wolniak, R., Skotnicka-Zasadzień B., (2008). Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu