BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waściński Tadeusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Metoda pomiaru efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Method of Measurement Effects Company Restructuring
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 196-213, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Metody statystyczne, Wartość przedsiębiorstwa
Restructuring of enterprises, Statistical methods, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zastosowanie metod statystycznych w połączeniu z usystematyzowaną wiedzą na temat restrukturyzacji w istotny sposób wzmacnia efektywność przeprowadzanych procesów restrukturyzacji. Celem niniejszego opracowania jest porównanie kilku metod statystycznych oraz pokazanie możliwości ich zastosowania w mierzeniu efektów przeprowadzanych restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Przykłady podane odnoszą się do bardzo dokładnej analizy studium przypadku Volkswagena, gdzie wyniki kwartalne obejmujące zostały zbadane w okres 10 lat. Statystyczna metoda regresji wielorakiej została zastosowana w obliczeniach, a dodatkowo przeprowadzono obliczenia z wykorzystaniem IBM wersji 20) do dziesięciu modeli, w trzech przedziałach czasowych na kwartał (48 okresów). Uzyskane wyniki potwierdziły hipotezę badawczą. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych finansowych, które są ogólnie dostępne. Kluczowa w tym badaniu jest wykorzystana statystyczna metoda oceny. (abstrakt oryginalny)

The application of statistical methods in connection with the systematized knowledge of the restructuring program in a significant way reinforces the efficiency of the implemented restructuring processes. The objective of this paper is to compare several statistical methods and to reveal the possibilities of their application in measuring the effects of the implemented restructuring programs in firms. The examples shown refer to a very thorough analysis of the case study of Volkswagen, where quarterly results covering the period of 10 years were examined. Statistical method of multiple regression was applied in the calculations and additionally there were performed calculations with the use of the IBM feature version 20) for ten models, for three time intervals on a quarterly basis (48 periods). The obtained results confirmed the results that were acquired when studying regression. The research were conducted by using generally available financial data. In this research key fact is used statistical evaulation method.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecka A., Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 262-278.
  2. Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Thomson, South-Western 2004, s.77-88.
  3. Carton R.B., Measuring Organizational Performance. Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research. Edward Elgar Publishing, Inc. MA, USA, 2006. s. 94- 100.
  4. Everitt B.S., The Cambridge Dictionary of Statistics. Cambridge University Press 1998, s. 281.
  5. Schlittgen R., Einführung in die Statistik. Analyse und Modellierung von Daten. 7 Auflage,R. Oldenburger Verlag München Wien, 1997. s. 420.
  6. Tidd J., Bessant J., Pavitt K., Managing Innovation: Integrating, Market and Organizational Change. 2005, s. 349 - 362.
  7. Tronconi C., Marzetti G.V., 2011, Organization capital and firm performance. Empirical evidence for European firms. Economics Letters 112 (2011), s. 141-143.
  8. Wooldridge J.M., A simple method for estimating unconditional heterogeneity distributions in correlated random effects models. Economics Letters 113 (2011), s. 12-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu