BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Marta (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Pomiar kapitału intelektualnego wskaźnikiem VAIC
Measurement of Intellectual Capital Index
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 93-107, tab., rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Kapitał intelektualny, Metody pomiarowe, Wartość dodana
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Intellectual capital, Measuring methods, Value added
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga pomiaru wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, zarówno aktywów materialnych, jak i aktywów niematerialnych. Wśród aktywów niematerialnych to kapitał intelektualny jest kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty metody VAIC jako jednej z metod pomiaru kapitału intelektualnego oraz zastosowania w praktyce wskaźnika intelektualnej wartości dodanej VAIC. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań prowadzonych na wybranych przedsiębiorstwach budowlanych notowanych na GPW w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

Management of modern enterprises requires the measurement of all enterprise resources, both tangible and intangible assets. Among the intangible asset it the intellectual capital is the success factor of the company. The purpose of this article is to present the method VAIC, as one of the methods of intellectual capital measurement and the practical application of value added intellectual coefficient VAIC . The article presents results of studies conducted on selected construction companies listed on the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 2. Edvinsson L., Malone M., S., (2001),: Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa.
 3. Fijałkowska J., (2013), VAICTM jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw, "Zarządzanie i Finanse", R.,11 nr 1 cz.2, www.wzr.pl/pim/2013_1_2_5.pdf (dostęp 09.04.2015).
 4. Fitz-Enz J., (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 5. Guthrie J., Federica R., Dumay J., Reflections and projections: A decade of Intellectual Capital Accounting Research, The British Accounting Review, Vol. 44.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J., (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK Gdańsk.
 7. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M.: (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Marcinkowska M., (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Mroziewicz M., (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 10. Nahapiet J., Ghoshal S., (1999), Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage[w:] Human Resource Management. Critical Perspectives on Business and Management, red. M. Poole, tom 3, Routlege, New York.
 11. Nazari J., A., Herremans I., R., (2007), Extended VAIC model: measuring intellectual capital components, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 8, No. 4.
 12. Pulić A., (2004), Intellectual capital - does it create or destroy value?, "Measuring Business Excellence", Vol. 8, Iss.1.
 13. Skrzypek E., (2009), Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, red. E., Skrzypek, A.,Sokół, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 14. Sokołowska A., (2005), Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K., Perechuda, PWN, Warszawa.
 15. Stańczyk J., Kryński Z., Metody pomiaru wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M., G., Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, www.niv.rzeszow.pl/Zeszyt10/17.pdf (dostęp 09.04.2015).
 16. Ujwary-Gil A., (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Urbanek G., (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 18. www.awbud.pl.
 19. www.budimex.pl.
 20. www.elbudowa.com.pl.
 21. www.instalkrakow.pl.
 22. www.mostostal.waw.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu