BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Joanna (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Pokora Witold (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Zapewnienie jakości żywności w dostawach dla wojska w świetle wymagań AQAP
Issues of Food Quality Assurance Regarding AQAP Requirements
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 43, s. 234-243, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Planowanie jakości, Ryzyko, Jakość żywności, Wojsko
Quality, Quality planning, Risk, Food quality, Army
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wymagań AQAP w zapewnieniu i doskonaleniu jakości żywności, w tym produktów oraz usług żywieniowych z uwzględnieniem nowych rozwiązań wynikających z planowanej zmiany wymagań normy ISO 9001. Przedstawiono analizę wymagań AQAP 2110 pod względem obszarów mających najistotniejszy wpływ na jakość żywności. Zawarto również syntetyczny opis zmian, które od 2014 r. są wprowadzone w ramach doskonalenia wymagań dla producentów żywności oraz usługodawców w tym zakresie. W podsumowaniu dokonano syntezy systemowej dotyczącej wykorzystania AQAP z certyfikacji żywności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the possibilities of using AQAP in ensuring and improving the food quality, including food products and services, taking into account the new solutions resulting from the planned changes in the requirements of ISO 9001. The article presents the analysis of the AQAP 2110 requirements in terms of the areas with the most significant impact on food quality. It also contains a synthetic description of the changes that are introduced from 2014 in the framework of requirements improvement for food producers and service providers in this area. The summary contains a system synthesis on the use of AQAP with food certification. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Guess V.C. (2013). CMII: the Part to Integrated Process Excellence. Scottsdale. CMII Research Institute.
 2. Hamrol A. (2008). Zarządzanie jakością z przykładami. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Świderski A. (2007). AQAP - wymagania NATO. T. Sikora (red.),. Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. (s. 324-355). Kraków. Akademia Ekonomiczna.
 4. Szkoda J., Świderski A (2005) Problemy oceny skuteczności jakościowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymagań AQAP. Warszawa. Europejski Instytut Jakości EIU
 5. ACMP 2100 (2014) Configuration management contractual requirements. Bruksela, HQ NATO.
 6. ADMP 01 (2014) Guidance for developing dependability requirements. Bruksela, HQ NATO.
 7. ARAMP 01 (2012) NATO Risk management guide for acquisition programs. Bruksela, HQ NATO.
 8. AQAP 2110 (2009) Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji. Bruksela, HQ NATO.
 9. AQAP 2110 DRAFT (2015). NATO quality assurance requirements design, development and production. Bruksela, HQ NATO.
 10. AQAP 2120 (2009) Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w produkcji. Bruksela, HQ NATO.
 11. AQAP 2130 (2009) Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach. Bruksela, HQ NATO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu