BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maj Julian (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Gontarczyk Mariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Konflikty zbrojne i ich związek z ruchami migracyjnymi
Armed Conflicts and Their Relationship with Migration Movements
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 122-134, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Migracja ludności, Bezpieczeństwo narodowe, Analiza konfliktów
Armed conflicts, Population migration, National security, Conflict analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy przedstawili cechy charakterystyczne współczesnych konfliktów zbrojnych i środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego jako źródła współczesnych migracji ze szczególnym uwzględnieniem nasilenia się zjawiska przesiedlenia wewnętrznego. Autorzy podkreślili również istotną rolę służb mundurowych oraz ustawodawstwa w kształtowaniu środowiska bezpieczeństwa państwa. (abstrakt oryginalny)

In the article authors presented characteristics of contemporary armed conflicts and international security environment as main reason of migration with particular emphasis to phenomenon of internally displaced people. Authors highlighted also fundamental role of uniformed services and legislation in shaping of national security environment. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AJP-1(D) Allied Joint Doctrine, NSA, 2010.
 2. AJP-3.4(A) Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operation, NSA, 2010.
 3. AJP-3.4.1(A)(1) Allied Joint Doctrine for the Military Contribution to Peace Support, NSO, 2014.
 4. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, BBN, 2013.
 5. Biuro Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, Zasady i tryb ustalania statusu uchodźcy zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 1951r. oraz protokołem dodatkowym do niej z 1967r., Podręcznik, UNHCR, Genewa 1992, s.19.
 6. Doktryna Współpracy Cywilno-Wojskowej Sił Zbrojnych RP DD/9, MON, SGWP, Szkol. 805/2004, Warszawa, 2004.
 7. Gruszczak, A. 2011. Hybrydowość współczesnych wojen - analiza krytyczna. W: W. Sokala, B. Zapała, Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów, 9-19. Warszawa: BBN.
 8. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce, MSW, 2013.
 9. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wydanie szóste, Warszawa 2008.
 10. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, PRM, Warszawa 05.11.2014.
 11. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization 19-20 Nov 2010.
 12. Trembecki, J. 2013. Operacje reagowania kryzysowego, W: A. Polak, J. Joniak, Sztuka wojenna. Warszawa: AON.
 13. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu