BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitkow Szymon (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Dębicka Ewa (Instytut Transportu Samochodowego)
Tytuł
Wykorzystanie metody PROMETHEE II w procesie oceny i wyboru sprzętu wojskowego na potrzeby systemu bezpieczeństwa militarnego państwa
Possibility of Using PROMETHEE II Method to the Assessment and Choice of Military Equipment
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 135-148, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wojsko, Wydatki wojskowe, Analiza wielokryterialna, Systemy wspomagania decyzji, Sprzęt wojskowy
Army, Military expenditures, Multicriteria analysis, Decision Support Systems (DSS), Military equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania metody analizy wielokryterialnej PROMETHEE II w procesie oceny i wyboru sprzętu wojskowego. Prezentowana metoda została poparta praktycznym przykładem. Przedstawiona metoda mogą być wykorzystana jako narzędzie wspomagania decyzji w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego. Pamiętać należy, że metody te wykorzystują wiedzę i doświadczenie ekspertów i oceniają każdy możliwy wariant pod kątem spełnienia wielu kryteriów, natomiast zawsze ostateczną decyzje podejmuje człowiek. (abstrakt oryginalny)

The article are presented the possibility of using PROMETHEE II method to the assessment and choice of military equipment. This method is supported by a practical example. This method can be used as a decision support tool in the acquisition process of military equipment. These methods make use of the knowledge and experience of experts and assess every possible variant for meet multicriteria, while always the final decisions a man. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Górny P. (2004). Elementy analizy decyzyjnej. Warszawa, AON.
  2. Mitkow Sz. (2013). Analiza wielokryterialna w procesie wyboru dostawcy systemu uzbrojenia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2013, CD, 385.
  3. Mitkow Sz., Dębicka E. (2015). Wykorzystanie rozmytej metody AHP do oceny sprzętu wojskowego w systemie bezpieczeństwa narodowego. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 5/2015, CD.
  4. Mitkow Sz., Miszalski W. (2011). On certain acquisition procedures of armament and military equipment. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1/2011, 29.
  5. Trzaskalik T. (red.). (2014). Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania. Warszawa, PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu