BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Roman (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Szyłkowska Monika (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Wybrane problemy logistyki międzynarodowej - międzynarodowe systemy logistyczne
Selected Problems of International Logistics - International Logistics Systems
Źródło
Systemy Logistyczne Wojsk, 2015, z. 42, s. 149-162, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, System logistyczny, Logistyka międzynarodowa, Edukacja
Logistics, Logistic system, International logistics, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia uwarunkowania związane z powstaniem i rozwojem stosunkowo nowego obszaru wiedzy i biznesu, jaką jest logistyka międzynarodowa, która - jako przedmiot pod tą samą - zawiera się w aktualnej ofercie dydaktycznej Wojskowej Akademii Technicznej, dla studentów na kierunku logistyka. Niniejszy artykuł zawiera rozważania w zakresie wybranych problemów logistyki międzynarodowej w obszarze międzynarodowych systemów logistycznych, co tym samym stanowi jego cel. Przedstawione zostały zasady i etapy tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych oraz zagadnienia związane z integracją międzynarodowego rynku towarów i usług. Przedstawione zostały także zasady i etapy tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych. Artykuł stanowi trzecią w kolejności publikację prezentującą problematykę logistyki międzynarodowej w zakresie obowiązującym w WAT. (abstrakt oryginalny)

The article presents the conditions related to the creation and development of a relatively new field of knowledge and business, which is the international logistics. Subject as international logistics is in the current teaching offers WAT, for students majoring in logistics. This article includes a discussion on selected international logistics problems in the field of international logistics systems , and thus is an objective consideration. Presents the principles and stages of development of international logistics systems and issues related to the integration of the international market for goods and services. Also presents the principles and stages of development of international logistics systems. The article is the third in order of publication presenting issues in the field of international logistics force in WAT. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beier F. i Rutkowski K., Logistyka, Wyd. X, O.W. SGH, Warszawa 2004.
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1999.
 3. Gołembska E. (red.), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Gołembska E., Logistyka w gospodarce światowej, CH Beck, Warszawa 2009.
 5. Jacyna M., Nowakowski T., Pyza D., Wasiak M.: Koncepcja krajowego systemu logistycznego w aspekcie komodalności transportu, WROLOG, Wrocław 2009.
 6. Korczak J., Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja, BEL Studio Sp. Z o.o., Warszawa 2010.
 7. Nowicka - Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 8. Pfohl H. C., Systemy Logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. II, Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001.
 9. Pfohl Hans.C., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.
 10. Płaczek E., Logistyka międzynarodowa, WAE, Katowice 2006.
 11. Schary P. i Skjøtt-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży , WN PWN, Warszawa 2002.
 12. Zamkowska S., Zagożdżon B., Systemy logistyczne w obsłudze przedsiębiorstw, Politechnika Radomska 2011.
 13. Mindur M., Zarys europejskiej polityki logistycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.
 14. Wasiak M., Powiązania systemu logistycznego Polski z globalnym makrosystemem logistycznym, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport 2010 Z. 75.
 15. Żak J., Jachimowski R., Jacyna I., Kłodawski M., Lewczuk K., Istota funkcji realizowanych przez podsystem krajowego systemu logistycznego, Czasopismo Logistyka 2010 Nr 4. ISSN czasopisma :1231-5478.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-5430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu