BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bijańska Jolanta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kryteria oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego
Evaluation Criteria for Economic Efficiency of Exploitation in the Residual Hard Coal Deposits
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 7-25, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja węgla kamiennego, Efektywność, Ocena efektywności, Górnictwo węgla kamiennego, Eksploatacja górnicza
Coal production, Effectiveness, Effectiveness evaluation, Hard bituminous coal mining, Mining exploitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z oceną ekonomicznej efektywności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu wskazano kryteria oceny, które są najczęściej wykorzystywane w praktyce gospodarczej, a także te, które można zastosować w górnictwie. Następnie zaproponowano metody uwzględniające wybrane kryteria, które umożliwiają dokonanie oceny opłacalności eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. Przedstawione rozważania są wynikiem realizacji projektu badawczego własnego pt. "Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego".(abstrakt oryginalny)

The publication presented selected problems related to the evaluation of exploitation in the residual hard coal deposits. Based on the literature review indicated the evaluation criteria that are most commonly used in business practice, as well as those that can be used in coal mining. After that proposed methods, taking into account the selection criteria, which allows to assess the exploitation in the residual coal deposits profitability. Presented considerations are the result of own research project "The study of the technical possibilities and economic factors for the exploitation in the residual hard coal deposits design in the mines of the Upper Silesian Coal Basin".(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badaj A., Granieczny S., Tomanek H.: Wybieranie nieforemnych resztek pokładów za pomocą obudowy zmechanizowanej ze skosowaniem i bieżącym wyprowadzaniem sekcji w czasie ruchu ściany. "Wiadomości Górnicze", nr 5-6, 1985.
 2. Barteczko J.: System ubierkowy stosowany w resztkach pokładów uwięzionych w filarach i partiach międzyuskokowych. "Wiadomości Górnicze", nr 5-6, 1984.
 3. Bednaręka K., Srokosz Z.: Wybieranie resztek pokładów oraz filarów oporowych systemem ścianowym z kieszenią. "Wiadomości Górnicze", nr 5, 1987.
 4. Bijańska J.: Analiza i ocena ekonomicznej efektywności innowacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Gliwice 2011.
 5. Bijańska J.: Planowanie działalności inwestycyjnej kopalń węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 6. Bochniak J., Iwan A.: Wybieranie pokładów węgla kompleksami krótkofrontowymi. "Bezpieczeństwo Pracy w Górnictwie", nr 3, 1987.
 7. Butra J., Kicki J., Kudełko J., Wanielista K., Wirth K.: Ekonomika projektów geologiczno-górniczych. Wyd. CBPM CUPRUM sp. z o.o. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wrocław 2004.
 8. Chmiel P., Lubryka M., Śliwiński J.: Analiza możliwości eksploatacji partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach "niekonwencjalnymi" metodami eksploatacji. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Szczyrk 2006.
 9. Cyrnek Cz.: Wybrane zagadnienia przebiegu i oceny procesu inwestycyjnego budowy kopalń głębinowych. Skrypty Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyd. AGH, Kraków 1991.
 10. Czechowski L., Dziworska K., Gostowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E.: Projekty inwestycyjne. Finansowanie. Metody i procedury oceny. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 11. Drożdż J., Bijańska J.: Organizacja planowania inwestycji w spółkach węglowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 4, Gliwice 2001.
 12. Drożdż J., Wodarski K.: Wybrane aspekty prowadzenia działalności inwestycyjnej w spółkach węglowych. Sekcja Projektowania i Budownictwa Górniczego, Komitet Górnictwa PAN, 1999.
 13. Jog V., Suszyński C.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. CIM, Warszawa 1993.
 14. Karbownik A., Bijańska J.: Optymalizacja programu inwestycyjnego spółki węglowej. "Wiadomości Górnicze", nr 1, 2003.
 15. Karbownik A., Wodarski K., Drożdż J.: Ocena ekonomicznej efektywności zadań inwestycyjnych ujętych w programach inwestycyjnych kopalń i spółek węglowych. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1998.
 16. Karbownik A., Wodarski K.: Możliwości techniczne i uwarunkowania ekonomiczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", nr 9, 2011.
 17. Kurek W. (red.): Rachunek ekonomiczny w zarządzaniu przedsiębiorstwem. UMCS, Lublin 1998.
 18. Lubosik Z., Rędzia T.: Ekonomiczna ocena opłacalności projektu eksploatacji. Prace Naukowe GIG, "Górnictwo i Środowisko", nr 2, 2008.
 19. Lubosik Z.: Geoinżynieryjne i ekonomiczne kryteria eksploatacji węgla kamiennego z resztkowych parcel pokładów. Prace Naukowe GIG, "Górnictwo i Środowisko", nr 3, 2009.
 20. Probierz K., Borówka B.: Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 21. Projekt badawczy własny pt. "Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego". Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze 2011.
 22. Saługa P.: Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006.
 23. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 24. Tajduś A., Kluka J., Rak Z., Stasica J.: Prototypowy system wybierania węgla chodnikami w obudowie kotwiowej i wykonywanymi z nich wcinkami. "Przegląd Górniczy", nr 2-3, 1999.
 25. Tchórzewski S.: Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w czynnej kopalni węgla kamiennego. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń 1997.
 26. Turek M., Lubosik Z.: Identyfikacja resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze", nr 3, 2008.
 27. Turek M., Lubosik Z.: Sposoby wybierania resztkowych parcel pokładów węgla kamiennego. "Wiadomości Górnicze", nr 3, 2008.
 28. Wodarski K., Tchórzewski S.: Ocena ekonomicznej efektywności programu inwestycyjnego kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 3, Gliwice 1998.
 29. Zając E.: Organizacja produkcji w kopalni węgla kamiennego. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994.
 30. Zorychta A., Chojnacki J., Krzyżowski A., Chlebowski D.: Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennego. "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 24, z. 1-2, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu