BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Mariusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Model łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Model of Reverse Logistic Chain for Wastes Electric and Electronic Equipment
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 165- 178, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Odpady, Odpady przemysłowe, Gospodarka odpadami
Logistics, Wastes, Industrial waste, Waste management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję łańcucha logistyki odwrotnej dla odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W kształtowaniu takich łańcuchów istotną rolę odgrywają aspekty prawne i uwarunkowania związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem. Dla łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego konieczne jest zdefiniowanie zasad funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz zadań i obowiązków uczestników całego procesu odzyskiwania odpadów, z uwzględnieniem sposobu finansowania tego systemu.(abstrakt oryginalny)

The article presents a concept of a reverse logistic chain for waste obtained from electrical and electronic appliances. In order to shape such chains, it is important to understand their legal aspects and the conditions related to the management of used equipment. In order to design a reverse logistic chain of waste obtained from used electrical and electronic appliances, it is necessary to define the working rules of a waste management system, as well as the tasks and duties of the participants of the whole recycling process. Financing of the system should also be taken into account.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajc I.: Krajowy system zbiórki i utylizacji odpadów sprzętu elektrycznego elektronicznego. "Recykling", nr 11(59), 2006.
  2. Bendkowski J., Węgierek M.: Logistyka odpadów. Tom I. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
  3. Gajec A.: Kłopotliwe elektrośmieci. "Recykling", nr 4(88), 2008.
  4. Górski M.: Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa "Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego", Abrys sp. z o.o., Warszawa 2006.
  5. Jendrośka J., Bar M.: Prawo ochrony środowiska. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.
  6. Kłopotek B.B.: Nowelizacja ustawy o odpadach. Przegląd komunalny. "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska", nr 5, 2005.
  7. Korzeń Z.: Ekologistyka. Biblioteka Logistyka, Poznań 2001.
  8. Przybycin W.: Logistyczny system gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. "Recykling", nr 11(71), 2006.
  9. Wocka I.: Organizacja łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Praca magisterska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Zabrze 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu