BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michna Anna (Politechnika Śląska), Kmieciak Roman (Politechnika Śląska)
Tytuł
Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw
Market Orientation and Knowledge Management in Context of Growth and Development of Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 203-216, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Orientacja rynkowa, Zarządzanie wiedzą, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Market orientation, Knowledge management, Small business, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę zależności między orientacją rynkową, zarządzaniem wiedzą a wzrostem i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Omówiono dwa główne podejścia do orientacji rynkowej, kulturowe i behawioralne, przedstawiono narzędzie badawcze do pomiaru orientacji rynkowej oraz wskazano na specyfiki orientacji rynkowej i zarządzania wiedzą w MSP.(abstrakt oryginalny)

The paper presents relationships between market orientation (MO), knowledge management (KM) and growth and development of small and medium-sized enterprises (SMEs). Two main perspectives on market orientation, cultural and behavioral, were discussed. Moreover, the MARKOR scale of market orientation and specific character of MO and KM in SMEs were presented.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appiah-Adu K., Singh S.: Customer Orientation and Performance: a Study of SMEs. "Management Decision", Vol. 36(6), 1998.
 2. Armario J.M., Ruiz D.M., Armario E.M.: Market Orientation and Internationalization in Small and Medium-Sized Enterprises. "Journal of Small Business Management", Vol. 46(4), 2008.
 3. Baker W.E., Sinkula J.M.: The Complementary Effects of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Profitability in Small Businesses. "Journal of Small Business Management", Vol. 47(4), 2009.
 4. Darroch J., McNaughton R.: Beyond Market Orientation: Knowledge Management and the Innovativeness of New Zealand Firms. "European Journal of Marketing", Vol. 37(3/4), 2003.
 5. Daud S., Yusoff W.F.W.: Knowledge Management and Firm Performance in SMEs: The Role of Social Capital as a Mediating Variable. "Asian Academy of Management Journal" Vol. 15(2), 2010.
 6. Davis P.S., Babakus E., Englis P.D., Pett T.: The Influence of CEO Gender on Market Orientation and Performance in Service Small and Medium-Sized Service Businesses. "Journal of Small Business Management", Vol. 48(4), 2010.
 7. Demirbag M., Koh S.C.L., Tatoglu E., Zaim S.: TQM and Market Orientation's Impact on SMEs' Performance. "Industrial Management & Data Systems", Vol. 106(8), 2006.
 8. Gupta B., Iyer L.S., Aronson J.E.: Knowledge Management: Practices and Challenges. "Industrial Management & Data Systems", Vol. 100(1), 2000.
 9. Gurteen D.: Knowledge, Creativity and Innovation. "Journal of Knowledge Management", Vol. 2(1), 1998, p. 6, [za:] Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 10. Han J.K., Kim N. Sirvastava R.K.: Market orientation and organizational performance: Is innovation a missing link? "Journal of Marketing", Vol. 62(4), 1998.
 11. Hu Y.: The Impact of Market Orientation on Knowledge Management: An Empirical Investigation in China. Materiały konferencyjne Third International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, Phuket, Tajlandia, 9-10 stycznia 2010.
 12. Hult G.T.M., Hurley R.F., Knight G.A.: Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance. "Industrial Marketing Management", Vol. 33(5), 2004.
 13. Hunt S.D., Morgan R.M.: The Comparative Advantage Theory of Competition. "Journal of Marketing", Vol. 59(2), 1995.
 14. Hutchinson V., Quintas P.: Do SMEs Do Knowledge Management? Or Simply Manage What They Know? "International Small Business Journal", Vol. 26(2), 2008.
 15. Jaworski B.J., Kohli A.K.: Market Orientation: Antecedents and Consequence. "Journal of Marketing", Vol. 57(3), 1993.
 16. Kara A., Spillan J.E., DeShields Jr O.W.: The effect of a Market Orientation on Business Performance: a Study of Small-sized Service Retailers Using MARKOR Scale. "Journal of Small Business Management", Vol. 43(2), 2005.
 17. Keskin H.: Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation Capabilities in SMEs. An Extended Model. "European Journal of Innovation Management", Vol. 9(4), 2006.
 18. Kohli A.K, Jaworski B.J., Kumar A.: MARKOR: A Measure of Market Orientation. "Journal of Marketing Research", Vol. 30(4), 1993.
 19. Kohli A.K., Jaworski B.J.: Market Orientation: the Construct, Research Propositions and Managerial Implications. "Journal of Marketing", Vol. 54(2), 1990.
 20. Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg, Warszawa 1999.
 21. Ledwith A., O'Dwyer M.: Market Orientation, NPD Performance, and Organizational Performance in Small Firms. "Journal of Product Innovation Management", Vol. 26(6), 2009.
 22. Li Y., Zhao Y., Tan J., Liu Y.: Moderating Effects of Entrepreneurial Orientation on Market Orientation-Performance Linkage: Evidence from Chinese Small Firms. "Journal of Small Business Management", Vol. 46(1), 2008.
 23. Low D.R., Chapman R.L., Sloan T.R.: Inter-relationships between Innovation and Market Orientation in SMEs. "Management Research News", Vol. 30(12), 2007.
 24. Mavondo F.T., Chimhanzi J., Steward J.: Learning Orientation and Market Orientation. Relationship with Innovation, Human Resource Practices and Performance. "European Journal of Marketing", Vol. 39(11/12), 2005.
 25. Morgan R.E., Strong C.: Market Orientation and Dimensions of Strategic Orientation. "European Journal of Marketing", Vol. 32(11/12), 1997.
 26. Narver J.C., Slater S.F.: The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. "Journal of Marketing", Vol. 54(4), 1990.
 27. Pelham A.M.: Market Orientation and Other Potential Influences on Performance in Small and Medium-Sized Manufacturing Firms. "Journal of Small Business Management", Vol. 38(1), 2000.
 28. Verhees F.J.H.M., Meulenberg M.T.G.: Market Orientation, Innovativeness, Product Innovation, and Performance in Small Firms. "Journal of Small Business Management", Vol. 42(2), 2004.
 29. Wang C.L., Hult G.T.M., Ketchen D.J., Ahmed P.K.: Knowledge Management Orientation, Market Orientation, and Firm Performance: an Integration and Empirical Examination. "Journal of Strategic Marketing", Vol. 17(2), 2009.
 30. Wang E., Klein G., Jiang J.J.: IT Support in Manufacturing Firms for a Knowledge Management Dynamic Capability Link to Performance. "International Journal of Production Research", Vol. 45(11), 2007.
 31. Zack M., McKeen J., Singh S.: Knowledge Management and Organizational Performance: an Exploratory Analysis. "Journal of Knowledge Management", Vol. 13(6), 2009.
 32. Zhou K.Z., Li J.J., Zhou N., Su C.: Market Orientation, Job Satisfaction, Product Quality, and Firm Performance: Evidence from China. "Strategic Management Journal", Vol. 29(9), 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu