BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałucha Krzysztof (Politechnika Śląska)
Tytuł
Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Modern Methods in Enterprise Management
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 259-279, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Narzędzia zarządzania
Enterprise management, Enterprises, Enterprises functioning in the market, Management tools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach bardzo silnej konkurencji i szybko dokonujących się, a przy tym często nieprzewidywalnych, zmian w otoczeniu. Muszą więc dysponować odpowiednim instrumentarium, które pozwoliłoby sprawnie zarządzać. Potrzeba ta sprzyja z kolei rozwojowi różnorodnych koncepcji, metod czy technik organizacji i zarządzania. Problemem staje się pełna znajomość tych narzędzi, odpowiedni ich dobór, przygotowanie do wprowadzenia do praktyki, sprawne wdrożenie i wykorzystywanie. Trudność z doborem będących w dyspozycji koncepcji czy metod wynika z faktu, iż są one wykorzystywane w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczególnie szeroki zestaw metod mamy do dyspozycji w przypadku zarządzania produkcją czy logistyką. Dlatego też właśnie tym problemom poświęcono w artykule najwięcej uwagi.(abstrakt oryginalny)

Contemporary enterprises operate in very strong competitive conditions and in rapidly taking place unpredictable changes in the environment. And therefore they need the appropriate instrumentation which would enable efficient management. The need in turn encourages the development of various concepts, methods or techniques of organization and management. The problem is complete knowledge of these tools, their proper selection, preparation for practice, effective implementation and exploitation. The difficulty with the selection of the available concepts or methods derives from the fact that they are used in different business areas of the enterprise. Especially, a broad set of methods we have available for production management and logistics. Therefore, these problems are discussed widely in the article.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 2. Krupski R. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. PWE, Warszawa 2005.
 3. Lichtarski J. (red.): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 5. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
 6. Martyniak Z.: Nowe metody i koncepcje zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 7. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 8. Hammer M., Stanton S.: Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo? "Harvard Business Review Polska", lipiec 2003.
 9. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1966.
 10. Gajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2003.
 11. Karlőf B., Ösblom S.: Benchmarking, Równaj do najlepszych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.
 12. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C.: Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk. MT Biznes, Warszawa 2008.
 13. Pałucha K.: Współczesne kierunki zmian w zarządzaniu produkcją, [w:] Pyka J (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. TNOiK, Katowice 2008.
 14. Pałucha K.: Wybrane problemy zarządzania innowacjami w obszarach przygotowania i zarządzania produkcją, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. TNOiK, Katowice 2011.
 15. Matuszek J., Gregor M., Plinta D., Kurczyk D.: Tendencje rozwoju metod i technik zarządzania produkcją, [w:] Pyka J.: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, TNOiK, Katowice 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu