BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziejowska Grażyna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Aspekty logistyczne w zarządzaniu realizacją zamówień na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
Logistics Aspects in Managing the Order Processing on the Example of the Productive Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2012, z. 60, s. 305-320, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Realizacja zamówień, Przedsiębiorstwo produkcyjne, System logistyczny, Zarządzanie logistyczne, Studium przypadku
Order processing, Production enterprise, Logistic system, Logistic management, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę zarządzania realizacją zamówień w odniesieniu do przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przebieg realizacji zamówień rozpatrzono z punktu widzenia klienta i producenta. Przedstawione podejście do zarządzania realizacją zamówień zostało zweryfikowane na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych. Artykuł zakończono wnioskami.(abstrakt oryginalny)

The issue of the management was introduced in the paper the order processing in the reference to the productive enterprise. The course of the realization of the orders was considered from the point of customer and manufacturer sight. The introduced approach to the managing the order processing was verified on the example of productive enterprises. The paper ends with conclusions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J.: Modele strategiczne przedsiębiorstw energetycznych. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
 2. Ciesielski M. (red.): Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2009.
 3. Christopher M.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Wyd. PCDL, 2000.
 4. Christopher M.: Strategia zarządzania dystrybucją. Placet, Warszawa 1996.
 5. Coyle J.J. i in.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2002.
 6. Fechner J., Krzyżaniak S.: Zmienność długotrwałości cykli dostaw - przyczyny, skutki, środki zaradcze, [w:] Bendkowski J. (red.): Wybrane zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 7. Harrison A., van Holk R.: Zarządzanie logistyką. PWE, Warszawa 2010.
 8. Kempy D.: Obsługa logistyczna. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 9. Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWN, Warszawa 1989.
 10. Sołtysik M.: Zarządzanie logistyczne. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 11. Towill D.R.: Simplicitywins:twelve rules for designing effective supply chains. "Control The Institue of Operations Management", No. 25(2), 1999.
 12. Upton D.M.: What makes factories flexible? "Harvard Business Review", No. 7-8, 1995.
 13. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003.
 14. Panek T.: Analiza realizacji zamówień w wybranym przedsiębiorstwie. Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 15. Pardała A.: Analiza logistycznej realizacji zamówień klienta w przedsiębiorstwie branży budowlanej. Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 16. Morawiec K.: Analiza cyklu logistycznego realizacji zamówień na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, Gliwice 20011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu